Kristina Němcová

Místopředsedkyně; Community director