K přihlášení se do Spolku pro efektivní altruismus je potřeba papírová přihláška podepsaná žadatelem a členem rady a doručená (místo)předsedovi.

Tím se člen zavazuje že bude dodržovat stanovy spolku.

Členské poplatky jsou 500 kč za rok, placené na účet spolku. První rok členství se poplatek platit nemusí. Při jejich neuhrazení členství zaniká.