Spolek pro efektivní altruismus hledá do hlavního organizačního týmu kompetentní posily s aktivním zájmem o EA.

Koho hledáme:

Spolek pro efektivní altruismus v současnosti rozšiřuje svůj hlavní organizační tým (či Core Team). Hledáme do něj dva nové členy, kteří si mezi sebe v ideálním případě rozdělí šest rolí popsaných níže (tyto role dohromady představují cca 1,4-1,8 úvazku). Je na potřebách a schopnostech jednotlivých zájemců, do jakých rolí se přihlásí, a na konkrétní náplni práce se lze domluvit i s ostatními členy Core Teamu. Preferujeme ovšem účastníky se zájmem o minimálně poloviční úvazek. 

Hledáme lidi, kteří již mají znalosti o efektivním altruismu, jsou v kontaktu se Spolkem a budou schopni se podílet na strategickém směřování jeho aktivit. Součástí výběrového řízení bude kromě zkoušky spolupráce s členy týmu i test vědomostí o efektivním altruismu (formou rozhovoru).

Konkrétní role, jež chceme obsadit, jsou tyto:

1. Organizátor/ka a moderátor/ka akcí

Ve Spolku pořádáme nemalé množství akcí pro komunitu i veřejnost (panelové diskuze, vzdělávací akce i vícedenní výjezdy). Potřebujeme všestranného člověka, který se dokáže zamyslet nad tím, jaká musí akce být, aby si z ní relevantní lidé odnesli co nejužitečnější poznatky, podněty a příležitosti – a následně takto dobře promyšlenou akci také zrealizovat. Bylo by ideální, kdyby kandidát dokázal zastat i roli moderátora. 

Obnáší to: strategické plánování akcí pro pražskou komunitu, pořádání osobních setkání v Praze (často večerních), organizaci vícedenních výjezdů.

Požadujeme: výtečné komunikační dovednosti v češtině i angličtině, zkušenosti s organizací akcí (např. vědomostních soutěží, diskuzí, konferencí, ale i táborů). Řidičské oprávnění skupiny B a vlastní auto výhodou.  

Kdy: od září do prosince. S možností prodloužení grantu na dalších 12 měsíců. 

Odhadovaná šíře úvazku: 0,5.

2. Manažer/ka coworkingového prostoru

Ve Spolku se klade velký důraz na skvělou pracovní atmosféru a přátelský sdílený prostor. 

Obnáší to: zvelebování spolkového coworkingového prostoru, zajišťování jeho chodu, správu rezervací a znalost dalších vhodných míst v Praze pro pořádání komunitních akcí. Potřebujeme člověka, který vymyslí, jak prostor co nejefektivněji využít, jak ho uzpůsobit, aby se v něm členům Spolku skvěle pracovalo a zároveň šlo o na první pohled příjemné a zajímavé prostředí.

Výhodou: řidičský průkaz, estetické cítění (znalosti o designu).

Kdy: od září do prosince. S možností prodloužení grantu na dalších 12 měsíců. 

Odhadovaná šíře úvazku: 0,2.

3. Kariérní poradce/poradkyně

Podpora změny kariéry patří mezi důležité činnosti Spolku. Nasměrujete-li člověka na vhodnou kariéru, může strávit prací s pozitivním dopadem až 80 000 hodin.

Pozice obnáší: chuť se vzdělávat a udržovat přehled o trendech, příležitostech a volných pracovních místech v EA ekosystému. V ideálním případě si v této roli vymyslíte vlastní smysluplný projekt či způsob, jak pomoci jiným lidem zjistit, která práce by pro ně dávala největší smysl, a nasměrujete je v rámci EA na vhodný výzkum, školení, vzdělání, popř. pozici.

Výhodou: zkušenosti s koučinkem či kariérním poradenstvím. 

Kdy: Od září do prosince s možností podání vlastního grantu, nebo prodloužení o dalších 12 měsíců.

Odhadovaná šíře úvazku: 0,2-0,3.

4. Scrum Master

Chceme-li být efektivní, neobejdeme se bez pečlivého plánování a kontroly dosahovaných cílů.

Pozice Scrum Mastera obnáší: vedení týdenního plánování a kontrolu dosahování měsíčních cílů; plánování v Asaně. Požadujeme výborné komunikační dovednosti, pečlivost a zkušenosti s procesem plánování. 

Kdy: Od září do prosince s možností prodloužení o dalších 12 měsíců. 

Odhadovaná šíře úvazku: 0,1-0,2.

5. Vedoucí vlastního projektu

Lze si vymyslet vlastní projekt, který bude v souladu s principy a aktivitami Spolku, bude mít potenciálně velký pozitivní dopad a zároveň se k jeho vedení budete hodit. Pokud takový vhodný nápad máte, neváhejte nám o něm napsat do přihlašovacího formuláře. Doptáme se vás na něj i během ústního pohovoru.

Odhadovaná šíře úvazku: do značné míry na vás (až 0,5). Možnost separátního grantu.

6. Správce/správkyně webu a dokumentace

Rádi bychom zpřehlednili a urovnali jak tento web, tak spolkovou Wikipedii na platformě Notion. 

Obnáší to: redesign webových stránek Spolku, psaní teoretických a dokumentačních textů o efektivním altruismu na web a do spolkové Wiki. Nemáme zde na mysli psaní informačních článků o tom, co se v EA ekosystému zrovna děje, např. jaké probíhají akce – tento typ obsahu může mít na starosti Áňa Štádlerová, pokud se nedomluvíte jinak -, ale spíše sepisování manuálů, dokumentačních materiálů o tom, co jak ve Spolku funguje, a psaní teoretických textů o přístupech a procesech v EA obecně. 

Výhodou: zkušenost s tvorbou webových stránek, smysl pro organizaci a systematičnost.

Kdy: Od srpna do prosince s možností prodloužení o dalších 12 měsíců. 

Odhadovaná šíře úvazku: 0,2-0,3.

Nabízíme:

 • Platové ohodnocení ekvivalentní manažerské pozici ve větší české firmě
 • Možnost práce z domova až čtyři dny v týdnu
 • Rozpočet na seberozvoj

Požadujeme:

 • Živnostenský list (práce bude minimálně do konce roku 2022 na faktury)
 • Ochotu pracovat pro Spolek dlouhodobě
 • Schopnost scházet se 1 den v týdnu s ostatními členy týmu osobně v coworkingovém prostoru v Praze (zbytek dní je možné pracovat odkudkoliv)
 • Výbornou znalost angličtiny

Výhodou:

 • Řidičský průkaz
 • Bydliště v Praze

V týmu s vámi budou spolupracovat:

 • Vojta Brynych, místopředseda Spolku a seniorní poradce, zkušený efektivní altruista, jenž se stará o efektivní chod Spolku z administrativního i lidského hlediska. Pomáhá s organizací akcí a se vším, co je zrovna potřeba.
 • Áňa Štádlerová, komunikační specialistka, která má na starosti zejména psavou stránku věcí (newsletter, internetový obsah, texty v našich vnitřních kanálech). Pomůže vám formulovat popisy vašich akcí, poradí se s vámi o ideálním cílení a stylisticky i obsahově doladí vše, s čím si nebudete jistí.

Úzce spolupracovat budete také s Hankou Kalivodovou, předsedkyní Spolku pro efektivní altruismus, a s Honzou Votavou, který má v současnosti na starosti organizaci úvodního semináře.

Průběh výběrového řízení:

 • Do 11. srpna odpovíte na tento inzerát vyplněním tohoto formuláře. Nezapomeňte do něj nahrát svůj strukturovaný životopis! Pokud máte jakékoliv dotazy, pište je na e-mail pavla.mutinska@efektivni-altruismus.cz Páje Mutinské.
 • Od 11. do 21. srpna bude probíhat zkouška spolupráce se stávajícími členy organizačního týmu. Vyzkoušíme, jak přistupujete k práci, jak přemýšlíte o činnosti Spolku, zda se s vámi dobře komunikuje. Zároveň v té samé době proběhne vědomostní test týkající se efektivního altruismu (formou rozhovoru). Chceme si především ověřit, že jste s efektivním altruismem obeznámeni do hloubky a na této nové pozici už budete chtít podnikat konkrétní kroky. 
 • V týdnu od 29. srpna do 4. září proběhne závěrečný ústní pohovor se stávajícími členy organizačního týmu i s dalšími členy Spolku. Nejúspěšnější kandidáty pak ještě v tomtéž týdnu čeká online pohovor s Robem Gledhillem z Centra pro efektivní altruismus.
 • Nástup možný od 5. září (ideálně v první polovině září, ale na konkrétním datu se lze domluvit).

Budeme se na vás těšit na výběrovém řízení!