Update: Po brexitu tento postup už nefunguje.

Po brexitu přestal fungovat starý postup darování na organizace v UK. Jako hrubou náhradu doporučujeme se primárně snažit o dopad namísto o darovanou částku. Proto spíše než dávat horším organizacím u kterých jsou dary odečitatelné tak doporučujeme dát na nejefektivnější organizace o něco méně, kdy si darovanou částku snížíte o tolik o kolik by jste ušetřili na dani.

Toto není skvělý postup, jestli jste prozkoumali jaké jsou nejlepší možnosti darování v EU tak napište.


Shrnutí: jak funguje odečítání darů z daně z příjmu

Fyzické osoby: Dary neziskovým organizacím sídlícím v česku a EU (a do konce 2020 v UK), lze odečíst ze základu daně z příjmu do výše 15 %.

Právnické osoby: Situace je obdobná jako u fyzických osob, ale limit je 5 % sníženého základu daně z příjmu.

V obou případech je potřeba přiložit potvrzení o daru.

Jak funguje odečítání darů z daně z příjmu fyzických osob

Český zákon o daních z příjmů umožňuje odečítat dary a příspěvky na charitativní účely od základu daně. Zákon č. 586/1992 o daních z příjmu však v §15 odst.1 požaduje, aby byla charita právnickou osobou se sídlem na území České republiky nebo na území členského státu Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru (EU + Island, Norsko, Lichtenštejnsko a přechodně do 31. 12. 2020 Spojené království). 

Pokud tedy chcete uplatnit daňový odpočet, je třeba zjistit, kde konkrétní organizace sídlí. Zároveň je nutné přiložit k daňovému přiznání i potvrzení o daru, které většina EA organizací poskytuje obratem prostřednictvím emailu.

Dary se odečítají od úhrnného základu daně. Prvním krokem ke zjištění výše daně z příjmů fyzické osoby je sečtení jednotlivých dílčích základů daně (tj. například příjmů ze závislé činnosti, příjmů z nájmu či ostatních příjmů – podrobněji zde). Tím vyjde úhrnný základ daně, od kterého potom můžeme odečíst hodnotu darů. Na výslednou částku se následně aplikuje 15% sazba, čímž zjistíme výši daně. 

Aby bylo možné základ daně snížit, musí být celková hodnota darů ve zdaňovacím období vyšší než 2 % úhrnného základu daně nebo činit alespoň 1000 Kč. Celkem lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně.

Příklad

Pro ilustraci si představme zaměstnankyni Lucii Novákovou, jejíž úhrn superhrubé mzdy činil celých 300 000 Kč. K tomu Lucie pronajímá sklad, z čehož měla další příjem ve výši 200 000 Kč. Výše jejího základu daně je tedy 500 000 Kč. Rozhodla se, že by na charitativní účely chtěla věnovat 20 000 Kč. Ze seznamu organizace GiveWell si vybrala z Against Malaria Foundation a Deworm the World Initiative. Protože si chtěla tento dar odečíst z daní, přihlédla při výběru organizací k tomu, kde mají sídlo. Against Malaria Foundation má pobočku v Británii, Deworm the World Initiative má pobočku jen v USA. Proto se rozhodla tento rok podpořit Against Malaria Foundation částkou 20 000 Kč. Základ daně si tím může snížit o celých darovaných 20 000 Kč na 480 000 Kč. Splnila podmínky velikosti odpočtu, protože odečtená částka je vyšší než 1000 Kč a zároveň nižší než maximální odpočet 15 % (15 % z 500 000 Kč je 75 000 Kč). Kdyby darovala více, sníží se jí základ daně maximálně o těchto 15 %.

Odečtení darů Spolku pro efektivní altruismus

Zde najdete důvody, proč byste letos mohli poslat dar nám. Darovat můžete zde. Po odeslání daru napište Kristině Němcové a ona Vám pošle potvrzení o daru.

Dary v jiné měně

Pokud je dar odváděn v jiné měně než českých korunách, použije se pro přepočet u osob, které nevedou účetnictví, takzvaný jednotný kurz vyhlašovaný ČNB

V případě, že potvrzení není v češtině, je třeba jej do češtiny přeložit a přiložit k daňovému přiznání společně s originálem. Finanční úřad může požadovat i úřední ověření překladu. V praxi jsou nicméně finanční úřady v tomto benevolentní a potvrzení v angličtině může být uznáno i bez překladu.

Brexit

V souvislosti s Brexitem může vzniknout problém u některých EA organizací, které mnohdy sídlí ve Velké Británii. V roce 2020 je ale Spojené království přechodně členem Evropského hospodářského prostoru, takže minimálně dary darované do 31. 12. 2020 lze odečítat. Jaká bude úprava po tomto datu, není zatím jasné.

Jaké organizace mají sídlo v EU či Británii?

Kde mají sídlo organizace doporučené organizací GiveWell najdete zde. V Británii také sídlí EA Funds

Jak odečíst dary organizacím sídlícím v USA?

Takové dary přímo odečíst nelze, ale existují možnosti jak takové organizace podpořit nepřímo:

1) Někdy je možné se domluvit na tzv. donation swap. To funguje tak, že v případě, kdy chce americký efektivní altruista věnovat finanční dar evropské organizaci a evropský altruista chce podpořit podobnou částkou americkou organizaci, donation swap zařídí, že Vy přispějete na jeho evropskou a on naopak na Vaši americkou.

2) Danou oblast je možné nepřímo podpořit prostřednictvím EA Funds, které sídlí ve Velké Británii. EA Funds přijaté peníze dále přeposílají, takže Vaše peníze dostane oblast, kterou jste chtěli podpořit. Bohužel nelze přesně ovlivnit, která konkrétní organizace dar dostane. (Správci EA Funds rozhodnou podle svého nejlepšího úsudku, kde jsou peníze aktuálně nejužitečnější.)

Co když nelze dar odečíst

Vzhledem k velkému rozdílu v dopadu různých organizací nám připadá vhodnější raději dát efektivnější organizaci částku sníženou o tolik, kolik byste ušetřili na daních, než dávat na méně efektivní organizaci o něco vyšší částku. Odpočet od daňového základu je svým způsobem forma slevy. Velikost daru můžete vždy přepočítat tak, aby částka bez slevy byla stejná a Vy pak můžete poslat dar bez geografického omezení těm, kteří podle Vás Vaše peníze dokáží zužitkovat nejlépe.

Související články