Jaké projekty mohou mít zvlášť významný pozitivní vliv na svět? Jak o této složité a komplexní otázce přemýšlet? Co k ní lze říci na základě vědeckého přístupu, racionality a aktuálních odborných analýz?

Pokud vás tyto otázky zajímají, pojďte je zkoumat společně s námi!

Kdy: Série setkání v říjnu a listopadu

Kde: Osobně v Praze a Brně, nebo online – podle vašich možností a typu semináře

Proč se přihlásit?

  • Seznámíte se s přístupem efektivního altruismu a s konkrétními nápady, metodami a projekty, které odborníci vycházející z tohoto přístupu považují za zvlášť prospěšné.
  • Budete přemýšlet nad největšími výzvami, kterým lidstvo čelí.
  • Nad získanými myšlenkami budete společně diskutovat v intelektuálně podnětném prostředí.
  • Potkáte se se zajímavými a inspirativními lidmi.

Přihlaste se (semináře jsou zdarma, přihlášky se uzavírají 25. 9., předpokládá se dobrá pasivní znalost angličtiny)

Tento podzim nabízíme hned 3 možnosti:

1. Prague Season seminář

Na podzim proběhne v Praze ambiciózní mezinárodní projekt, jehož součástí budou nejrůznější akce zaměřené na vybrané oblasti, kterým efektivní altruisté v současnosti věnují zvlášť velkou pozornost – umělá inteligence, racionalita a další. Přijede řada inspirativních zahraničních hostů (např. z Centra pro aplikovanou racionalitu.) Lepší představu o celém konceptu získáte na stránkách Prague Fall Season (informace o konkrétních akcích se zde budou objevovat v průběhu dalších týdnů).

Proč jde o skvělou příležitost:

  • EA program tohoto formátu, rozsahu a takto vysoké úrovně, s širokou mezinárodní účastí, máme v ČR poprvé
  • Potkáte spoustu nových zajímavých lidí z ČR i ze světa
  • Získáte ty nejaktuálnější poznatky.

Pokud se pohybujete v Praze, doporučujeme tedy primárně právě tuto možnost!

V rámci Prague Season semináře budete moci (podle vašich časových možností) řadu z jednotlivých akcí navštívit a dostanete k nim vždy i intro, které vás uvede do kontextu. Seminář je proto vhodný i pro zájemce, kteří o efektivním altruismu ještě nic nevědí. (Pokud naopak kontext už dobře znáte a v české EA komunitě jste jako doma, na seminář se hlásit nemusíte a přijďte rovnou na akce Prague Season.)

Frekvence setkávání: flexibilně podle vašich možností a akcí, které se budou postupně objevovat. Očekáváme, že frekvence událostí, kterých se budete moci volitelně zúčastnit, bude přibližně jedna týdně.

2. AI safety seminář

Jak pojistit, aby budoucí transformativní systémy umělé inteligence proměnily svět výrazně k lepšímu, a ne naopak? Jaký charakter mají rizika, která jsou z dlouhodobé perspektivy nejdůležitější? Pokud vás zajímá právě tato tematika, přihlaste se do semináře, v rámci kterého si přečtete texty pokrývající současné základní poznatky a přístupy.

Seminář jsme pro vás připravili podle již osvědčeného programu AGI Safety Fundamentals, který vytvořili efektivní altruisté z EA Cambridge.

Forma setkávání: Každotýdenní diskuse o nastudovaných materiálech se skupinkou podobně zaměřených účastníků. Seminář aktuálně plánujeme organizovat především v online formě.

Program není určen pouze pro lidi se znalostí ML či zájmem o technickou stránku problematiky, ale např. i pro zájemce o společensko-politické aspekty tématu. (Skupiny budou rozděleny podle míry technického zaměření a budou pracovat s odlišnými sadami materiálů.) 

Podrobněji viz stránka AI safety semináře.

3. Seminář o efektivním altruismu

Klasický úvodní seminář pokrývající v ucelené formě základní myšlenky a oblasti efektivního altruismu. Doporučujeme, pokud se s efektivním altruismem chcete seznámit a nemáte možnost či zájem navštěvovat akce Prague Season semináře. Probíhat bude především online, možnost osobního setkávání bude v Brně, v Pardubicích a případně i jinde, kde by se sešla skupinka zájemců. Během 8 týdnů a 8 setkání budete studovat, promýšlet a se skupinkou podobně zaměřených účastníků diskutovat pečlivě vybrané úvodní EA materiály. Více viz stránka semináře.

Přihláška

V rámci jednotného přihlašovacího formuláře si vyberte seminář podle vašich možností a preferencí. Přihlašování by mělo být otevřené do 25. září, ale raději nečekejte, naše kapacity se mohou naplnit.

Díky za zájem o EA, těšíme se na vás!