Spolek pro efektivní altruismus hledá na léto stážisty, kteří nám pomohou s rozvojem spolku a naučí se u nás práci s různými softwarovými nástroji, strategické uvažování, evidence-based přístup a práci s daty.

Popis pracovní stáže

Z období 15.6.-15.9. Si můžete vybrat libovolnou podmnožinu dní (minimálně 20 pracovních dní, ale lze to libovolně rozložit), dále si vyberete jeden ze tří typů práce a domluvíte se s námi na způsobu práce (vzdáleně s určitou frekvencí videohovorů, osobně v Praze nebo mix).

Vaším mentorem bude předsedkyně spolku, Hana Kalivodová. Vaše odměna bude 200Kč/h, tedy 32000,- za 160 hodin práce (=20 pracovních dní).

Na čem konkrétně můžete pracovat?

  • 1) Optimalizace eventů
    Účelem spolku je vytvořit prostor pro vzájemné poznávání sebe i druhých. Prostor, kde se podporujeme v objevování toho, jaké činnosti mají největší dopad a jak my můžeme přispět k jejich zdárné realizaci. K tomu slouží několik akcí během roku, které se snažíme na základě feedbacku neustále vylepšovat. Akce, se kterými můžeš pomoci je široká paleta. Od večerních meetupů přes víkendové výjezdy a několikadenní konference až po několika týdenní workshopy. 
  • 2) Zpracování a sběr dat
    Mimo vytváření prostoru pro vzájemné poznávání klademe velký důraz na evidence-based přístup. Nejednáme na základě toho, že si vágně myslíme, že nějaká činnost má dopad, ale snažíme se aktivně snížit nejistotu, kterou ohledně tohoto svého dojmu máme. K tomu nám slouží například různá data z formulářů, která je potřeba pravidelně vyhodnocovat. Je ale třeba se zamýšlet vůbec nad tím, jakým způsobem je nejlepší snížit konkrétní nejistoty, tedy kde provést jaké pozorování. Konkrétně třeba jak dělat kvantitativní i kvalitativní výzkum mezi členy i celkově v oblastech, kde máme vytipovanou nějakou činnost s dopadem.
  • 3) General research a analýzy
    Neméně důležitým doplňkem k předchozím bodům je mapování prostoru. Aby bylo možné vytipovat efektivní činnosti, musíme mít dobrý přehled o tom, co se děje. Musíme si dělat různé “průzkumy trhu”, analýzy či přehledy důležitých oblastí, na kterých postavíme své odhady efektivity.

Jak se přihlásit?

Vyplňte přihlášku ZDE a ozveme se.
Pro případné dotazy pište na: hana.kalivodova@efektivni-altruismus.cz