Kristina Němcová
Místopředsedkyně; Community director