How do I cancel my recurring payments? 
You can manage or cancel your recurring payments here by entering your email adress used for the payment. 

I want a refund
If you want to refund a past payment, please contact us at info@efektivni-altruismus.cz. Attach the receipt or the receipt number. 

Will I be notified prior to each recurring payment?
Yes, you receive a reminder with the option to change your billing information or cancel the recurring donation 7 days prior. You can also do it here.

For any further questions contact us at info@efektivni-altruismus.cz


CZ:
Všechny vaše platby a platební údaje můžete spravovat zde. Pro přihlášení použijte stejný email jako pro platbu. 

Pokud jste se rozhodli nás podpořit pravidelnou platbou, dostanete upozornění a možnost další příspěvek zrušit vždy 7 dní dopředu. 

Pro vrácení proběhlé platby nás kontaktujte na info@efektivní-altruismus.cz

Pokud potřebujete potvrzení o přijetí daru pro účely daňové evidence, kontaktujte Kristinu.

Pokud máte jiné otázky, kontaktujte nás na info@efektivní-altruismus.cz