Efektivní diplomka (dlouhodobě probíhající)

Prací na diplomové či bakalářské práci studenti stráví často stovky až tisíce hodin času, a pro mnoho lidí zvolené téma ovlivní jejich budoucí akademickou i profesní kariéru.  Studenti si přitom si téma vybírají často docela náhodně, a výsledky prací často přečte jen školitel a oponent. V projektu Efektivní diplomka se studentům pomáháme vybrat téma tak, aby přineslo co největší užitek nejen jim, ale také výsledky jejich práce byly společensky užitečné, a zajímavé pro odbornou veřejnost.
Studenti s námi konzultují své zájmy a schopnosti, zjišťujeme, kdo by mohl vést vhodnou diplomovou či bakalářskou práci v rámci konkrétní školy, nebo je rovnou propojíme s výzkumnou organizací, jež by mohla poskytnout vedení při psaní dané práce. Výsledkem je tedy kvalitní závěrečná práce, která neskončí v šuplíku. Viz anglický článek o projektu.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Studenti odvedou ohromné množství práce na záverečných pracích, tato práce však často není užitečná. Poradenstvím směrujeme studenty k výzkumu na důelžitých tématech, jako například rozvojová pomoc, globální rizika, pokročilá umělá inteligence.

Efektivní diplomka

Human-aligned AI Summer School (srpen 2018, srpen 2019)

Spolu s Matematicko-fyzikální fakultou UK a Centrem pro teoretická studia pořádáme čtyřdenní akademickou letní školu na téma s lidmi kompatibilní umělé imteligence. Prvního ročník 2018 měl 45 účastníků z celého světa a přednášející ze špičkových pracovišť v oboru, jako například DeepMind, FHI, University of Berkeley, MIRI a dalších. Hlavním tématem prvního ročníku bylo “learning from humans”.

Oficiální stránky

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Téma lidem prospěšného rozvoje umělé inteligence je potenciálně jedním z nejdůležitějších problémů součastnosti (problem profile od 80 000 hours). Obor je přitom velmi mladý, zkušených výzkumníků je nedostatek, a je proto důležité pomoci mladým vědcům seznámit se s nejnovějším výzkumem v oboru.

Human-aligned AI  Summer School 2018

AI safety camp (říjen 2018)

AI Safety Camp je projekt, který má za cíl podpořit začínající výzkumníky v oboru bezpečnosti umělé inteligence a pomoci jim získat zkušenosti se samostatným výzkumem. Účastníci se po dobu 2 měsíců připravují v malých 3-4 členných týmech online a následně se na 10 dní setkají na a intenzivně pracují na zvoleném tématu. Výsledkem práce je obvykle článek či softwarový projekt. Spolupřádali jsme běh na podzim 2018, s přibližně 30 účasntíky převážně z Evropy.

Oficiální stránky

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem:  Projekt pomáhá řešit nedostatek výzkumníků ve výše popsané oblasti lidem prospěšného rozvoje umělé inteligence. 

AI Safety Camp

CFAR (září 2017, 2018 a 2019)

Ve spolupráci s kalifornským Centrem pro aplikovanou racionalitu (CFAR) organizujeme vzdělávací workshopy zaměřené na schopnost se lépe rozhodovat. CFAR je světově unikátní organizace zabývající se problémem, jak různá kognitivní zkreslení a chyby lidského rozhodování nejen popsat, ale jak poznatky z oblasti aplikovat pro zlepšení lidského uvažování. Workshopy CFAR jsou 4-denní intenzivní kurzy, na kterých se účastníci zdokonalují v různých technikách myšlení a aplikované racionality. V roce 2017 jsme v Praze uspolupořádali 2 běhy, celkově pro 60 účastníků z Evropy i ze světa, v roce 2018 pak jeden běh, a jeden tréning pro mentory aplikované racionality. Praha je díky nám jediným místem mimo USA kde CFAR tento typ workshopů pořádá.

 

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Aplikovaná racionalita je nástroj, který mnoha lidem pomohl v jejich produktivitě, každodenním rozhodování a celkově vylepšil jejich rozhodovací schopnost a strategie. K tomu využívá mnoha ověřených, ale i částečně experimentálních mentálních nástrojů a technik. Účastníci jsou obvykle vybíráni z řad efektivních altruistů, výzkumníků existenčních rizik a pod. Vylepšování rozhodování těchto lidí, je potenciálně velmi efektivní způsob, jak jim pomoci v jejich snahách o zlepšování světa.

Retreat evropských EA skupin (září 2018)

Ve spolupráci s Centre for Effective Altruism jsme pořádali retreat pro evropské národní EA skupiny, kde hlavním cílem bylo sdílení informací o budování komunity a diskuse o tom, jakou úlohu mohou národní skupiny hrát v celosvětovém hnutí.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Projekt pomohl k lepší koordinaci evropských skupin efektivního altruismu a vzájemného sdílení zkušeností.

Výzkumné centrum

Ve spolupráci s Centrem pro teoretická studia připravujeme vznik výzkumného pracoviště zkoumající globální katastrofická rizika. Projekt je v přípravné fázi.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem: Projekt se snaží využít komparativní výhody ČR v oblasti relativně kvalitního a levného výzkumu, a připět ke vzniku pracoviště zkoumajícího jednoho z důležitých a přitom nedostatečně zkoumaných světových problémů, oblati globálních rizik.

AI safety reading group (jaro 2018-)

Tato reading group se potkává každé druhé úterý (viz kalendář, FB skupina, mailing list) a zájemci o technické otázky týkající se bezpečnosti silné umělé inteligence si na ni vzájemně referují o výzkumných článcích, které v poslední době četli s cílem se vzdělat v této důležité oblasti.

Animal welfare reading group (léto 2018-)

Čtenářská skupina (viz kalendář, FB skupina, mailing list), která má za cíl prohloubit odborné znalosti z problematiky utrpení zvířat. Cílem skupiny je získat hlubší vhled do problematiky a případně se zasadit o spuštění jiných, větších projektů.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem

Utrpení, které člověk způsobuje v průmyslových chovech, je některými efektivními altruisty považováno za největší a zároveň řešitelný prohřešek, kterého se lidstvo v současné době dopouští.

Animal Welfare Reading Group

Český EA retreat (březen 2018, listopad 2018)

Víkendové setkání českých efektivních altruistů. Popis této akce na EA foru inspiroval provedení několika podobných EA víkendovek ve světě.

Jak projekt souvisí s efektivním altruismem

Víkendovka umožňuje budovat komunitu českých a slovenských efektivních altruistů. Součástí je intenzivní program pro vzdělání účastníků a šance pro nastartování nových projektů.

Retreat 2018

Retreat CFAR pro Future of Humanity Institute (prosinec 2018)

Pomáhali jsme zorganizovat tréning racionality CFAR prováděný speciálně pro Future of Humanity z Oxfordské univerzity.

Video EA kurz

Připravujeme výběr nahraných přednášek které dohromady utvoří ucelený kurz o EA.

Různá setkávání a přednášky

Pořádáme celou řadu různých setkání a veřejných přednášek. Mezi nimi semináře o pokročilejších tématech i odpočinkové akce (pikniky, stanovačka) a další. Také pomáháme s organizací setkávání komunity lidí, kteří chtějí zlepšit svou racionalitu LessWrong Prague. Z pražské LessWrong naše organizace částečně vznikla a mnoho našich členů je v ní stále aktivních.

Dále se akce konají v Brně, či v Bratislavě a občas i v jiných městech.

Více viz kalendář akcí a facebook.

Pražský EA coworking space (prosinec 2018-)

Máme prostor, kam zároveň může libovolný další efektivní altruista přijít coworkovat. A večer se v této místnosti konají různé naše akce. Nachází se v Karlíně, Peckova 15, Praha [mapa]

Pomáhej efektivně (2017)

S tímto projektem jsme v létě 2017 procházeli inkubátorem Social Impact Award, kde jsme vyhráli cenu Asociace společenské odpovědnosti. Cílem projektu je poskytovat neziskovým organizacím pomoc s nastavením systémů měření a způsobů uvažování o vlastních dopadech. Tuto aktivitu v ideálním případě sponzorují dárci, pro které je to velmi efektivní způsob dlouhodobé pomoci konkrétní organizaci. Projekt v současnosti není aktivní. Část projektového týmu pokračuje v nové, nezávislé organizaci České priority, která se zaměřuje se na měření (cost-benefit analýzy) samotných neziskových intervencí, nikoliv konkrétních organizací, které je provádějí.

EAGxPrague (prosinec 2016)

První projekt který jsme provedli. Konference s 140 účastníky a 9, převážně zahraničními, speakery. Konference pomohla rozvinout efektivně altruistické aktivity v ČR. Jsou k dispozici nahrávky přednášek.

EAGx