Biosafety & data: včasná reakce na pandemie skrze monitoring odpadních vod

Úterý, 27. února
19:00
KDE
1. lékařská fakulta UK – seminární místnost 3.074
JAZYK
Česky
organizátor
Hana Kalivodová - předsedkyně

Hana Kalivodová

Odpadní vody jsou bohatým zdrojem informací, obsahující metabolické produkty a různé látky vylučované člověkem, včetně patogenních agens. Při použití vhodných metod je možné tyto látky detekovat, pokud nedošlo k jejich rozkladu. Tento přístup nám umožňuje získat cenné informace o virové prevalenci v populaci nebo specifických komunitách.

Naším hostem bude RNDr. Hana Zvěřinová Mlejnková, Ph.D., vedoucí projektu zaměřeného na využití odpadních vod jako diagnostického centra.

Cílem přednášky je prohloubit porozumění významu monitoringu odpadních vod jako proaktivního nástroje ve veřejném zdravotnictví. Diskutovat budeme o potenciálu této metody pro zlepšení biosafety strategií, možnostech její implementace na národní i mezinárodní úrovni a využití získaných dat pro informované rozhodování.

Událost je určena pro vědecké pracovníky, studenty, profesionály v oblasti veřejného zdraví a všechny zainteresované v pokročilých metodách detekce pandemií. Zaměříme se na otázky jako:

  • Jaké metody umožňují efektivní detekci patogenů a specifických markerů v odpadních vodách?
  • Jak může monitoring odpadních vod přispět k rychlejší identifikaci a reakci na výskyt nových virových onemocnění?
  • Jaké jsou přínosy a výzvy spojené s analýzou odpadních vod pro veřejné zdraví?

Odkaz na událost na Facebooku: https://fb.me/e/4JQsDiu4J