Články

CZEA Strategy for 2021

State of EA in the Czech Republic CZEA structure The Czech Association for Effective Altruism is an organization which was founded in the summer of 2016. In November 2020, CZEA has four employees, working 2.5 full-time equivalents. This includes the chairperson, the vice-chairperson and some additional program, community and admin staff depending on the funding […]

Toby Ord: Nad Propastí

V červnu 2022 vyšla dlouho očekávaná kniha o existenčních rizicích. Její překlad provedla Anna Štádlerová a odborné konzultace poskytli mnozí členové spolku. Úvodním slovem ji opatřil náš někdejší předseda Jan Kulveit. Proč jsou existenční rizika pro efektivní altruismus důležité téma? Efektivní altruismus se zabývá důležitými změnitelnými a zanedbanými problémovými oblastmi. Existenční rizika jsou dlouhodobě jednou […]

Pomáhej kariérou

O čem to celé je? Náš čas je jeden z nejcennějších zdrojů, který můžeme věnovat pomoci druhým a změně světa k lepšímu. A hlavně čas, který dohromady strávíme v průběhu života v práci je zásadní. Chceme proto pomoci lidem, kteří mají ambici využít tento čas co nejlépe, aby uspěli při hledání vlastní cesty. V rámci projektu […]

Leadership

Zakládání a vedení nových organizací, které by se vypořádávaly se zásadními globálními problémy bylo organizací 80 000 hours identifikováno jako kariéra, která může mít extrémně velký pozitivní dopad. Vydat se touto cestou zahrnuje nejen identifikaci dobrého nápadu, ale i jeho testování, a následné budování organizace investicí do strategie, výběru zaměstnanců, managementu a kultury. I jen […]

Hledání zlata

Toto je překlad přednášky Prospecing for Gold z roku 2016, v které probírá Owen Cotton-Barrat z Oxfordské univerzity, jak mohou efektivní altruisté zlepšit svět, přičemž vychází z metafory hledání zlata. Předestírá několik klíčových konceptů efektivního altruismu, jako je rozdělení s těžkým chvostem, zákon klesajících výnosů a komparativní výhoda. Přeložila Anne-Françoise Joseph. Můžete si ji buď přečíst nebo se podívat na […]

Recenze na knihu: William MacAskill – Dobré úmysly nestačí

Autorka Ester Dobiášová Máte moc. Vážně, vy mi snad nevěříte? Máte moc konat dobro. Možná už to děláte – poslali jste přece peníze obětem tornáda na jižní Moravě, třídíte odpad a nejíte maso, zato rádi mlsáte fair trade čokoládu, dobrovolničíte v neziskovce a na profilovce máte červený blesk. Vážně se snažíte. A přesto se vám […]

Rozhovor o efektivní filantropii se spisovatelem Rutgerem Bregmanem

Poslat někam peníze může mít úplně nulový dopad – nebo to také může být nejskvělejší věc, jakou v životě uděláte. Spisovatel Rutger Bregman hovoří s německou organizací Effektiv Spenden o své zkušenosti s filantropií. Český překlad rozhovoru, který se uskutečnil 26. září 2022, vám přinášíme se svolením obou zúčastněných stran. Rutger Bregman je nizozemský historik […]