Články

Červnový newsletter 2024

Milí členové a příznivci efektivního altruismu v Česku, dny se začínají zase pomalu zkracovat a nás čekají opět zásadní otázky pro budoucnost lidstva v kontextu technologií a governance. Tentokrát v podobě jednodenní konference, ze které mám velkou radost. Podařilo se nám totiž hezky vybalancovat přednášky, díky kterým získáte přehled o tématu, a přednášky, kde s […]

Kroky k profesnímu růstu

Tento článek je jeden ze tří věnujících se výběru naplňující práce a budování keriérního kapitálů: Výběr naplňující a prospěšné práce Vědecký přístup k plánování kariéry Kroky k profesnímu růstu (tento článek) Jak budovat kontakty a získat smysluplnou práci Klíčem k úspěchu při hledání práce často není jen odesílání životopisů na desítky míst, ale budování kontaktů […]

Vědecký přístup k plánování kariéry

Tento článek je jeden ze tří věnujících se výběru naplňující práce a budování keriérního kapitálů: Výběr naplňující a prospěšné práce Vědecký přístup k plánování kariéry (tento článek) Kroky k profesnímu růstu V investovaném čase a úsilí do našich projektů často vidíme hodnotu, která nás nutí pokračovat, i když už to nemá smysl. Tento fenomén, známý […]

Výběr naplňující a prospěšné práce

Tento článek je jeden ze tří věnujících se výběru naplňující práce a budování keriérního kapitálů: Výběr naplňující a prospěšné práce(tento článek) Vědecký přístup k plánování kariéry Kroky k profesnímu růstu V zaměstnání v životě strávíme v průměru 80 000 hodin. Volba kariéry je tedy jedním z našich nejvýznamnějších rozhodnutí, které výrazně ovlivňuje nejen náš život, […]

Životní podmínky zvířat

V současné době žije na světě více než 100 miliard zvířat ve velkochovech. Většina z nich velmi trpí. Tento problém je vzhledem ke svému rozsahu zanedbáván – na jeho řešení se prostřednictvím neziskových organizací vynakládá méně než 200 milionů dolarů ročně. Nabízejí se slibné způsoby, jak podmínky zvířat ve velkochovech zlepšit a podpořit pokrok směřující […]

Globální zdraví

Každý rok v nízkopříjmových zemích umírá přibližně 10 milionů lidí na nemoci, kterým by šlo velmi levně předcházet nebo je léčit. Patří mezi ně malárie, HIV, tuberkulóza či průjem. Na zdravotní péči obyvatel nízkopříjmových zemí se ročně vynaloží pouze přibližně 100 dolarů na člověka (po započítání kupní síly). Pro srovnání v EU činí roční výdaje na […]

Odolnost civilizace

V případě katastrofy můžeme podniknout kroky, které výrazně zvýší šanci, že naše civilizace přežije nebo bude obnovena, čímž se nám znovu otevře možnost dlouhé budoucnosti, v níž bude lidstvo prosperovat. Opatřením v oblasti zvyšování odolnosti civilizace se však dnes věnuje jen velmi malá pozornost. Z nedávného výzkumu Luisy Rodriguezové vyplývá, že i z těch nejhorších katastrof – pokud při […]

Konflikt mezi velmocemi

Rozsáhlý válečný konflikt mezi velmocemi, jako jsou USA, Rusko nebo Čína, by mohl být nejničivější událostí v dějinách lidstva a připravit o život miliardy lidí. Nedůvěra mezi velmocemi navíc ztěžuje jejich koordinaci v oblasti kontroly zbrojení či bezpečného používání nových technologií. Obecně zřejmě platí, že válka mezi mocnými státy existenční rizika zvyšuje. Prioritizace podle webu […]

Změna klimatu

Změna klimatu ovlivní svět zásadním a negativním způsobem. Obzvláště znepokojivé jsou její dopady na nejchudší vrstvy společnosti a na biologickou rozmanitost Země. Z pohledu nejhorších možných scénářů by mohla být podstatným faktorem, jenž přispěje ke zhoršení existenčního rizika plynoucího z jiných příčin, jako jsou konflikty mezi velmocemi, jaderná válka či pandemie. Jelikož však vše nasvědčuje tomu, že […]

Rozhodování institucí

Vlády a další důležité instituce musí často činit složitá rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky. Přesto se tato rozhodnutí obvykle zakládají na úsudku několika málo lidí. Existuje důvod se domnívat, že ačkoliv lidský úsudek může být v mnoha ohledech pochybený, lze ho podstatně vylepšit pomocí systematičtějších postupů a technik. Kdyby se zlepšil způsob rozhodování především v důležitých institucích, jejichž rozhodnutí […]