Globální zdraví

Každý rok v nízkopříjmových zemích umírá přibližně 10 milionů lidí na nemoci, kterým by šlo velmi levně předcházet nebo je léčit. Patří mezi ně malárie, HIV, tuberkulóza či průjem.

Na zdravotní péči obyvatel nízkopříjmových zemí se ročně vynaloží pouze přibližně 100 dolarů na člověka (po započítání kupní síly). Pro srovnání v EU činí roční výdaje na zdravotní péči jednoho obyvatele přes 4 500 dolarů, ve Velké Británii přibližně 5 000 dolarů a v USA téměř 11 000 dolarů.

Tím pádem se v nízkopříjmových zemích nabízí mnoho příležitostí k rozšíření způsobů léčby, které prokazatelně dokážou předejít běžným zdravotním potížím či je vyřešit.

Chcete-li pomoci v této oblasti, můžete darovat peníze na efektivní projekty, pracovat jako ekonom/ka v mezivládních organizacích (např. ve Světové bance nebo ve Světové zdravotnické organizaci), nechat se zaměstnat v neziskové organizaci, která rozšiřuje osvědčené léčebné postupy, případně takovou neziskovou organizaci založit.

Prioritizace podle webu 80,000 Hours: Někdy doporučovaná oblast. Podle webu 80,000 Hours by bylo skvělé, kdyby se této problematice věnovalo více lidí. Ještě pozitivnější dopad byste ale mohli mít v jedné z oblastí s nejvyšší prioritou.

Hodnocení rozsahu, zanedbanosti a řešitelnosti podle webu 80,000 Hours:

Rozsah

Myslíme si, že práce na zmírnění globálních zdravotních problémů má velký pozitivní dopad. Škoda způsobená nemocemi, kterým by se dalo snadno předejít, dosahuje v nejméně rozvinutých zemích a v Indii 200 až 500 milionů DALY (tj. let života ztracených v důsledku předčasného úmrtí a zdravotních omezení).

Zanedbanost

Tato problematika je mnohem méně zanedbaná než většina ostatních, které považujeme za důležité. V současnosti se na ni v nejméně rozvinutých zemích a Indii vynaloží přibližně 300 miliard dolarů ročně.

Řešitelnost

V oblasti zmírnění globálních zdravotních problémů by mělo být snadné dosáhnout pokroku. Je třeba především rozšířit postupy, u nichž víme téměř jistě, že budou fungovat, pokud jsou správně provedeny.