Životní podmínky zvířat

V současné době žije na světě více než 100 miliard zvířat ve velkochovech. Většina z nich velmi trpí. Tento problém je vzhledem ke svému rozsahu zanedbáván – na jeho řešení se prostřednictvím neziskových organizací vynakládá méně než 200 milionů dolarů ročně.

Nabízejí se slibné způsoby, jak podmínky zvířat ve velkochovech zlepšit a podpořit pokrok směřující ke zrušení velkochovů.

Mezi možnosti řešení tohoto problému patří:

  • Finanční podpora organizací doporučených Animal Charity Evaluators 
  • Přímá práce v efektivních neziskových organizacích zabývajících se ochranou zvířat.
  • Práce ve společnostech, které vyvíjejí alternativy živočišných produktů.
  • Obhajoba opatření, jež vedou ke snížení utrpení zvířat a zákazu velkochovů – z pozice akademika, novináře či politika.

Prioritizace podle webu 80,000 Hours: Někdy doporučovaná oblast. Podle webu 80,000 Hours by bylo skvělé, kdyby se této problematice věnovalo více lidí. Ještě pozitivnější dopad byste ale mohli mít v jedné z oblastí s nejvyšší prioritou.

Hodnocení rozsahu, zanedbanosti a řešitelnosti oblasti podle webu 80,000 Hours:

Rozsah

Domníváme se, že práce na snížení utrpení současných i budoucích zvířat má vzhledem k velkému počtu jedinců, kterých se týká, velký pozitivní dopad.

Zanedbanost

Jedná se o středně zanedbanou oblast. Ročně se na ni v současnosti vynaloží mezi 100 miliony a 10 miliardami dolarů, podle toho, jak se počítají komerční investice do alternativ živočišných produktů.

Řešitelnost

Pokrok v oblasti snižování utrpení současných a budoucích zvířat se zdá být středně dosažitelný. Existují realistické způsoby, jak ho dosáhnout, ale některé snahy dosud přinesly spíše neuspokojivé výsledky.

Tento text je upravený překlad z webu 80,000 Hours: https://80000hours.org/problem-profiles/factory-farming/