Rubrika: Oblasti zájmu

Životní podmínky zvířat

Životní podmínky zvířat

V současné době žije na světě více než 100 miliard zvířat ve velkochovech. Většina z nich velmi trpí. Tento problém je vzhledem ke svému rozsahu zanedbáván – na jeho řešení se prostřednictvím neziskových organizací vynakládá méně než 200 milionů dolarů ročně. Nabízejí se slibné způsoby, jak podmínky zvířat ve velkochovech zlepšit a podpořit pokrok směřující […]

Globální zdraví

Globální zdraví

Každý rok v nízkopříjmových zemích umírá přibližně 10 milionů lidí na nemoci, kterým by šlo velmi levně předcházet nebo je léčit. Patří mezi ně malárie, HIV, tuberkulóza či průjem. Na zdravotní péči obyvatel nízkopříjmových zemí se ročně vynaloží pouze přibližně 100 dolarů na člověka (po započítání kupní síly). Pro srovnání v EU činí roční výdaje na […]

Odolnost civilizace

Odolnost civilizace

V případě katastrofy můžeme podniknout kroky, které výrazně zvýší šanci, že naše civilizace přežije nebo bude obnovena, čímž se nám znovu otevře možnost dlouhé budoucnosti, v níž bude lidstvo prosperovat. Opatřením v oblasti zvyšování odolnosti civilizace se však dnes věnuje jen velmi malá pozornost. Z nedávného výzkumu Luisy Rodriguezové vyplývá, že i z těch nejhorších katastrof – pokud při […]

Konflikt mezi velmocemi

Konflikt mezi velmocemi

Rozsáhlý válečný konflikt mezi velmocemi, jako jsou USA, Rusko nebo Čína, by mohl být nejničivější událostí v dějinách lidstva a připravit o život miliardy lidí. Nedůvěra mezi velmocemi navíc ztěžuje jejich koordinaci v oblasti kontroly zbrojení či bezpečného používání nových technologií. Obecně zřejmě platí, že válka mezi mocnými státy existenční rizika zvyšuje. Prioritizace podle webu […]

Změna klimatu

Změna klimatu

Změna klimatu ovlivní svět zásadním a negativním způsobem. Obzvláště znepokojivé jsou její dopady na nejchudší vrstvy společnosti a na biologickou rozmanitost Země. Z pohledu nejhorších možných scénářů by mohla být podstatným faktorem, jenž přispěje ke zhoršení existenčního rizika plynoucího z jiných příčin, jako jsou konflikty mezi velmocemi, jaderná válka či pandemie. Jelikož však vše nasvědčuje tomu, že […]

Rozhodování institucí

Rozhodování institucí

Vlády a další důležité instituce musí často činit složitá rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky. Přesto se tato rozhodnutí obvykle zakládají na úsudku několika málo lidí. Existuje důvod se domnívat, že ačkoliv lidský úsudek může být v mnoha ohledech pochybený, lze ho podstatně vylepšit pomocí systematičtějších postupů a technik. Kdyby se zlepšil způsob rozhodování především v důležitých institucích, jejichž rozhodnutí […]

Jaderná válka

Jaderná válka

Při dopadu jaderných zbraní mohou zemřít stovky milionů lidí. Další miliardy pak mohou přijít o život kvůli v důsledku vlivu jaderného výbuchu na zemědělství. Právě „jaderná zima“ s sebou nese neznámé riziko vyhynutí lidstva či zhroucení společnosti, z něhož se již nebude možné zotavit. USA a Rusko k použití svých jaderných zbraní málem přikročily – ať už úmyslně, […]

Výzkum globálních priorit

Výzkum globálních priorit

Vlády, neziskové organizace i jednotlivci vynakládají velké množství úsilí a peněz, aby změnili podobu světa k lepšímu. Otázka, jak tyto zdroje využít co možná nejlépe, by se ale dala prozkoumat mnohem důkladněji. Výzkum globálních priorit může mít mnoho podob. Může využívat postupy z ekonomie, filozofie, matematiky a společenských věd. Jeho cílem je pomoci lidem a […]

Katastrofické pandemie

Katastrofické pandemie

Vedle dalších globálních katastrofických biologických rizik, jako je bioterorismus nebo biologické zbraně, představují pro lidstvo zásadní existenční hrozbu pandemie. Čím rychleji postupuje biotechnologický pokrok, tím více se zvyšuje pravděpodobnost, že bude snazší vyrábět (ať už úmyslně, nebo náhodou) extrémně nebezpečné patogeny s potenciálně větší ničivou silou, než měl virus SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Na příští pandemii […]

Rizika umělé inteligence

Rizika umělé inteligence

Očekává se, že v příštích několika desetiletích dojde v oblasti umělé inteligence k tak výraznému pokroku, že stroje budou schopny vykonávat řadu činností – ne-li všechny – lépe než lidé. Tak vyspělá technologie může znamenat velký přínos a pomoci vyřešit v současnosti neřešitelné globální problémy. Zároveň by však mohla představovat vážná rizika, vzniklá ať už náhodně […]