Jaderná válka

Při dopadu jaderných zbraní mohou zemřít stovky milionů lidí. Další miliardy pak mohou přijít o život kvůli v důsledku vlivu jaderného výbuchu na zemědělství. Právě „jaderná zima“ s sebou nese neznámé riziko vyhynutí lidstva či zhroucení společnosti, z něhož se již nebude možné zotavit.

USA a Rusko k použití svých jaderných zbraní málem přikročily – ať už úmyslně, nebo náhodou – již mnohokrát v historii. Jaderná válka mezi globálními mocnostmi tedy nemusí být tak nepravděpodobná, jak se může zdát.

Jaderná bezpečnost však již nyní patří mezi hlavní oblasti zájmu, kterým se vlády věnují. Proto je v ní – v porovnání s jinými oblastmi – těžší dosáhnout většího dopadu.

Většina příležitostí ovlivnit riziko vyplývající z jaderných zbraní zřejmě spočívá v práci ve vojenských nebo zahraničněpolitických institucích, případně v think tancích, které těmto institucím nabízejí nové způsoby snížení rizika jaderného konfliktu. K méně konvenčním přístupům by mohla patřit nezávislá práce na zlepšení vztahů mezi lidmi v jaderných mocnostech či snaha zlepšit schopnost dodávky potravin v případě vážného kolapsu zemědělství.

Prioritizace podle webu 80,000 Hours:  Doporučená oblast. Podle webu 80,000 Hours patří práce na této oblasti k nejlepším způsobům, jak zlepšit dlouhodobou budoucnost lidstva. Nicméně pokud vše ostatní zůstane stejné, je problematika jaderné války méně závažná než jiné oblasti s vyšší prioritou.

Hodnocení rozsahu, zanedbanosti a řešitelnosti oblasti podle webu 80,000 Hours:

Rozsah

Domníváme se, že práce na snížení pravděpodobnosti jaderné války může mít velký pozitivní dopad. Jaderná válka by s sebou nesla drtivé účinky jak přímé, tak sekundární (například v podobě jaderné zimy). Roční pravděpodobnost jaderné války odhadujeme na 0,01-2 %. Za předpokladu, že se tato hodnota nebude měnit, dojde k jaderné válce v příštích 100 letech s pravděpodobností 10-85 %. Očekáváme ovšem, že roční pravděpodobnost se bude postupem času snižovat. Odhady existenčního rizika plynoucího z jaderné války v příštích 100 letech se pohybují od 0,005 % do 1 %. Přímé existenční riziko pramenící z jaderné války (tj. bez zahrnutí sekundárních účinků) je podle našeho názoru menší než 0,01 %. Nepřímé existenční riziko bude přibližně desetkrát vyšší.

Zanedbanost

Tato oblast není tak zanedbávaná jako většina ostatních, kterým přikládáme vysokou prioritu. V současnosti se do této oblasti investuje mezi 1 a 10 miliardami dolarů ročně (započteme-li do odhadu i úvahu, do jaké míry jsou tyto prostředky vynakládány na ochranu celého lidstva).

Řešitelnost

Pokrok v oblasti jaderné bezpečnosti se zdá být do jisté míry dosažitelný. Mnohé konkrétní kroky narážejí na značné politické kontroverze, ale možná existují i jiné, zanedbanější způsoby, jak riziko snížit.

Tento text je upravený překlad z webu 80,000 Hours: https://80000hours.org/problem-profiles/nuclear-security/