Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci webu,

děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky. Spolek pro efektivní altruismus, IČO 05418704, se sídlem Novákových 1817/30a, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „správce“), si Vás jako správce osobních údajů dovoluje ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) informovat, že při používání webových stránek https://www.efektivni-altruismus.cz může docházet ke zpracování osobních údajů.

Případy zpracování osobních údajů

Využívání souborů cookies

Tyto webové stránky využívají při svém provozu soubory cookies. Provozní cookies jsou pro správný chod webových stránek nezbytné, neboť zajišťují jejich správné zobrazení. Osobní údaje zpracovávané na základě přijímání provozních cookies jsou zejména IP adresa, druh a verze používaného webového prohlížeče a použité rozlišení. Zpracování osobních údajů v tomto případě probíhá na základě oprávněného zájmu správce spočívajícího v řádné prezentaci webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracování těchto cookies můžete zamezit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. V takovém případě však nelza garantovat správné zobrazení webových stránek.

Při provozu webových stránek dále dochází ke shromažďování analytických cookies. Tyto soubory umožňují správci lépe cílit své služby a sledovat návštěvnost a funkčnost webových stránek. Toto zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR vyjádřeného pomocí zvolení příslušné možnosti v disclaimeru (cookie liště) zobrazeném při navštívení webových stránek.

Využívání kontaktních formulářů

Webové stránky nabízejí možnost kontaktovat správce prostřednictvím kontaktních formulářů. V prvním případě se jedná o možnost pokládat dotazy k činnosti správce. Při použití formuláře dochází ke zpracování údaje o e-mailové adrese a údaje, které se sami rozhodnete uvést do pole pro dotaz.

Pro provoz kontaktních formulářů využívá správce služeb zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 28 GDPR. Zpracovatel zajišťuje uchování osobních údajů a jejich předání správci k vyřízení. Zpracovatel nevyužívá zpracovávané osobní údaje k žádným jiným účelům, než je zajištění předání dotazu správci.

Dalším případem jsou formuláře pro zadání e-mailové adresy k přihlášení k newsletteru. Formulář k přihlášení k newsletteru vyjadřuje zájem návštěvníka webu o zasílání zpráv, jako jsou zejména novinky, pozvánky na události a informace související s činností správce. Zpracovaným osobním údajem je e-mailová adresa, od odběru newsletteru se lze kdykoli odhlásit.

Zpracování osobních údajů probíhá při využití kontaktních formulářů na základě titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, přičemž odeslání formuláře představuje poptávku vůči správci.

Doby zpracování osobních údajů

V případě souborů cookies jsou osobní údaje uchovávány po dobu 1 měsíce od posledního využití webové stránky.

V případě údajů zadávaných do kontaktních formulářů jsou osobní údaje uchovávány po dobu 1 roku od poslední komunikace na základě položeného dotazu.

V případě, že na základě dotazu nebo konzultace dojde k uzavření smlouvy nebo navázání spolupráce, budou osobní údaje uchovávány po dobu platnosti smlouvy nebo trvání spolupráce a po dobu 3 let následujících po jejím ukončení.

Práva subjektů údajů

Na základě GDPR Vám svědčí řada práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů. Kdykoli máte právo požadovat informaci o tom, zda a v jakém rozsahu správce zpracovává Vašeho osobní údaje, za jakým účelem tak činí a na základě jakého titulu probíhá zpracování. V případě, že zjistíte nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů, máte právo požadovat jejich opravu. Pokud dojdete k závěru, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně nebo že odpadl důvod pro zpracování Vašich osobních údajů (například když ukončíte své působení ve společnosti, za kterou jste se správcem jednali), máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Nebudete-li spokojeni s vyřízením Vaší žádosti o uplatnění práva podle GDPR, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak správce ve věcech zpracování osobních údajů kontaktovat?

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Správce můžete kontaktovat přímo prostřednictvím e-mailové adresy [email protected].