Katastrofické pandemie

Vedle dalších globálních katastrofických biologických rizik, jako je bioterorismus nebo biologické zbraně, představují pro lidstvo zásadní existenční hrozbu pandemie. Čím rychleji postupuje biotechnologický pokrok, tím více se zvyšuje pravděpodobnost, že bude snazší vyrábět (ať už úmyslně, nebo náhodou) extrémně nebezpečné patogeny s potenciálně větší ničivou silou, než měl virus SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19.

Na příští pandemii se můžeme připravit – a v ideálním případě jí předejít. Nabízí se celá řada slibných způsobů, jak toto riziko snížit. Mohli bychom například najít technologická řešení, která usnadní prevenci a léčbu infekce, či vymyslet politické strategie, díky nimž budou státy a instituce na pandemie lépe reagovat. Ačkoliv v této oblasti probíhá velmi čilý výzkum, pouze velmi malá část z něj se zaměřuje na nejhorší možné scénáře. Tím pádem se domníváme, že práce na prevenci pandemií, které by pro lidstvo potenciálně znamenaly existenční katastrofu, je velmi zanedbaná.

Prioritizace podle webu 80,000 Hours: Doporučená oblast – nejvyšší priorita. Podle 80,000 Hours jde o jeden z nejpalčivějších problémů světa.

Hodnocení rozsahu, zanedbanosti a řešitelnosti problému podle webu 80,000 Hours:

Rozsah

Pandemie, zejména ty uměle vytvořené, představují pro existenci lidstva závažné riziko. Podle našich odhadů je pravděpodobnost biologické existenční katastrofy v příštích 100 letech vyšší než 1:10 000.

Zanedbanost

Do prevence pandemií se ročně investují miliardy dolarů. Jen malá část z těchto prostředků je však zaměřena na prevenci takových biologických rizik, která by mohla znamenat existenční katastrofu – a my zastáváme názor, že pokud vám záleží na budoucích generacích, nabývá právě snaha o snížení existenčních rizik extrémní důležitosti. Započteme-li tedy do našeho odhadu i úvahu, nakolik tyto prostředky zabraňují existenční katastrofě, vyjde nám, že se do tohoto problému investuje okolo jedné miliardy dolarů ročně. (Pro srovnání s jinými významnými riziky odhadujeme, že na změnu klimatu se vynaloží stovky miliard dolarů ročně, zatímco na snížení rizik způsobených AI pouze desítky milionů dolarů).

Řešitelnost

Již dnes jsou podnikány slibné kroky ke zvýšení biologické bezpečnosti, mezi něž patří vývoj technologií schopných biologická rizika snížit (např. lepší způsoby detekce takových rizik) či vytváření politických a dalších strategií k prevenci a zmírnění biologických katastrof.

Tento text je upravený překlad z webu 80,000 Hours: https://80000hours.org/problem-profiles/preventing-catastrophic-pandemics/