Kroky k profesnímu růstu

Tento článek je jeden ze tří věnujících se výběru naplňující práce a budování keriérního kapitálů:

  1. Výběr naplňující a prospěšné práce
  2. Vědecký přístup k plánování kariéry
  3. Kroky k profesnímu růstu (tento článek)

Jak budovat kontakty a získat smysluplnou práci

Klíčem k úspěchu při hledání práce často není jen odesílání životopisů na desítky míst, ale budování kontaktů a sounáležitosti s komunitou, která sdílí naše hodnoty a cíle.

Proč je důležité budovat kontakty? Podle výzkumů je mnoho pracovních příležitostí dostupných pouze prostřednictvím osobních doporučení a nejsou veřejně inzerovány.

Například Thomas, který se zúčastnil konference o efektivním altruismu, našel díky komunitní podpoře příležitost založit neziskovou organizaci, která dnes výrazně zlepšuje životní podmínky ryb. Pokud by se spoléhal pouze na LinkedIn a zasílání životopisů, nikdy by tuto příležitost nenašel.

Kromě přístupu k neviditelným pracovním příležitostem poskytuje komunita i další výhody. Komunitní podpora může zahrnovat rady od zkušenějších členů, emocionální podporu a motivaci, která je při hledání práce nesmírně důležitá. Spojení s lidmi, kteří sdílejí vaše cíle, může být klíčové nejen pro vaši kariéru, ale i pro osobní rozvoj.

Jak najít správnou komunitu

Výběr vhodné komunity je zásadní. Měla by odpovídat vaším profesním cílům a hodnotám. Existuje několik typů komunit, které mohou být relevantní:

1) Profesionální komunity: Skupiny lidí, kteří pracují ve stejném nebo příbuzném oboru. Mohou to být profesní sdružení, oborové konference nebo online fóra zaměřená na konkrétní odvětví.

2) Zájmové komunity: Skupiny lidí se společným zájmem, například technologické kluby, startupové inkubátory nebo vědecké kroužky.

3) Hodnotově zaměřené komunity: Skupiny lidí sdílející stejnou filozofii nebo hodnoty, jako jsou sociální podnikatelé, aktivisté nebo komunity zaměřené na efektivní altruismus.

Praktické kroky pro zapojení do komunity

Jakmile najdete vhodnou komunitu, je důležité aktivně se zapojit. Zde je několik kroků, jak začít:

1) Účast na akcích: Zúčastněte se relevantních akcí, konferencí a workshopů. Tato setkání jsou skvělou příležitostí k navázání kontaktů a získání nových znalostí.

2) Aktivní zapojení: Připojte se k diskuzím, nabídněte svou pomoc při organizaci akcí nebo se zapojte do projektů. Aktivní účast vám pomůže stát se viditelným členem komunity.

3) Sociální sítě: Využijte sociální sítě k navázání a udržování kontaktů s členy komunity. Sdílejte své úspěchy a zajímavé informace z oboru.

4) Informativní rozhovory: Požádejte zkušenější členy komunity o informativní rozhovory, kde se můžete dozvědět více o jejich zkušenostech a získat cenné rady.

Jak být lepší v práci? Osobní růst na základě důkazů.

Rady v oblasti seberozvoje často postrádají solidní důkazy. Populární doporučení říká, že vizualizace vaší ideální budoucnosti vede k jejímu dosažení. Nedávný ovšem výzkum ukazuje, že fantazírování o dokonalém životě může ve skutečnosti snížit motivaci, protože vytváří falešný pocit úspěchu.

Organizace 80 000 Hours popisuje kroky k produktivitě a úspěchu, které jsou podložené důkazy, které vychází z více než desetiletého výzkumu:

1) Prioritizujte péči o sebe

Zaměřte se na spánek, cvičení, stravu a udržování blízkých přátelství. Pokud je to užitečné, věnujte se prioritně duševnímu zdraví a řešte problémy jako úzkost nebo deprese. Spravujte také své fyzické zdraví, aby se předešlo běžným problémům, jako je bolest zad.

2) Stanovte a prioritizujte cíle

Používejte princip 80/20 k zaměření na nejdůležitější aktivity. Dle tohoto principu je 80 % vaší práce pravděpodobně výsledkem pouze 20 % vašich činností. To znamená, že některé úkoly nebo projekty mají mnohem větší dopad než jiné.

3) Používejte techniky produktivity

  • Murphy-jitsu: identifikace možných problémů nebo překážek, které by mohly bránit v dosažení vašich
  • cílů, a aktivní řešení ještě předtím, než nastanou
  • TAPs (trigger-action plans): účinné budování návyků
  • Pomodoro pro rozvržení času
  • Hluboká práce pro lepší koncentraci na náročné úkoly

4) Rozvíjejte sociální dovednosti a síť kontaktů

Zlepšujte základní sociální dovednosti pomocí knihy „Charisma mýtů zbavené“. Budujte síť podporujících, pozitivních lidí a využívejte „pětiminutové laskavosti“ k posílení vztahů. Tyto malé laskavosti spočívají v hledání něčeho, co můžete udělat pro někoho jiného během pouhých pěti minut. To může mít velký dopad na vztahy a sociální síť, kterou si budujete.

5) Aplikujte vědecký výzkum o spokojenosti

Používejte techniky podložené důkazy, jako je průzkum VIA (Values In Action) charakterových silných stránek, které jsou univerzálně hodnotné napříč kulturami a společnostmi. Můžete tím zvýšit své štěstí a pohodu.

6) Šetřete peníze a efektivně se učte

Implementujte praktické finanční tipy a osvojte si techniky jako opakování informací v postupně se zvětšujících intervalech (spaced repetition).

7) Zlepšujte pracovní výkon a rozhodování

Přečtěte si knihu „Tak dobří, že vás nepřehlédnou“ od Cala Newporta. Hlavní myšlenka knihy je, že vášeň není něco, co byste měli následovat, ale spíše něco, co si vybudujete prostřednictvím tvrdé práce a získávání vzácných a hodnotných dovedností. Osvojte si také metody pro zlepšení racionálního myšlení.

8) Staňte se expertem

Dosáhněte mistrovství v určené oblasti díky talentu, správným tréninkovým technikám a zaměřené praxi. Reflektujte své hodnoty a žijte v souladu s nimi pro smysluplný život.

Tyto klíčové strategie, založené na empirických důkazech, mohou významně zvýšit osobní i profesionální úspěch. Odkaz na všech 15 tipů od 80,000 Hours naleznete zde.