Vědecký přístup k plánování kariéry

Tento článek je jeden ze tří věnujících se výběru naplňující práce a budování keriérního kapitálů:

  1. Výběr naplňující a prospěšné práce
  2. Vědecký přístup k plánování kariéry (tento článek)
  3. Kroky k profesnímu růstu

V investovaném čase a úsilí do našich projektů často vidíme hodnotu, která nás nutí pokračovat, i když už to nemá smysl. Tento fenomén, známý jako „utopené náklady“, může být překážkou při hledání opravdu naplňující práce. Jak se vyhnout tomuto klamu a otevřít se novým možnostem?

Kariérní kapitál: rozvoj dovedností a příležitostí

Je důležité si svůj kariérní plán strategicky rozvrhnout a přemýšlet, v čem se zlepšovat. Kariérní kapitál je jakákoliv dovednost, vědomost, vlastnost, finanční zdroj nebo propojení, které nám pomáhá vytvořit ekonomickou hodnotu nebo schopnost mít v budoucnu velký dopad. Skládá se z těchto atributů:

1) Dovednosti a znalosti: Co se naučíme, jak rychle, a jak užitečné tyto znalosti budou? Nejvíce se naučíme na pozicích, kde dostáváme spoustu zpětné vazby.

2) Kontakty: S kým budeme pracovat? Budou to potenciální partneři na projektech, podporující přátelé, nebo lidé, kteří nás mohou někomu představit?

3) Kvalifikace: Tento atribut zahrnuje nejen tituly, ale také úspěchy a reputaci, která působí dobře na budoucí partnery či zaměstnavatele.

4) Charakter: Rozvineme v rámci práce soucit, upřímnost, respekt či jiné pozitivní vlastnosti? Budeme spolupracovat s lidmi s dobrým charakterem?

5) Pěněžní rezerva: Jaký finanční obnos ušetříme? Pojem „pěněžní rezerva“ znamená, jak dlouho můžeme pohodlně žít bez příjmu. Doporučuje se délka alespoň šesti měsíců.

Přenesitelný vs specializovaný kariérní kapitál

1) Přenesitelné dovednosti: Tyto dovednosti jsou univerzální a můžeme je využít v různých oborech, například sociální dovednosti, produktivita a management.

2) Specializované dovednosti: Tyto dovednosti jsou specifické pro určitý obor, například znalosti v oblasti biologické bezpečnosti nebo informační bezpečnost.

V počátcích kariéry může být výhodnější soustředit se více na přenesitelné dovednosti, protože nám umožní flexibilitu a více možností v budoucnu.

Jaké pracovní dovednosti budou hodnotné v budoucnu?

V době, kdy technologie a umělá inteligence stále více pronikají do našich životů a přebírají řadu našich současných činností, je důležité zaměřit se na budování dovedností, které zůstanou relevantní a nebudou snadno automatizovatelné. Dovednosti, které budou mít v budoucnu hodnotu, zahrnují:

1) Rozhodování a řešení problémů: Schopnost analyzovat situace a přijímat efektivní rozhodnutí je nezbytná v každém oboru. Například manažer v krizové situaci musí rychle vyhodnotit informace a přijmout strategická opatření.

2) Sociální inteligence a budování vztahů: Umění komunikovat a spolupracovat s ostatními je zásadní pro týmovou práci a vedení lidí. Lékař, který umí empaticky komunikovat s pacienty, zajišťuje lepší péči a podporu.

3) Náročné motorické dovednosti: Schopnosti, které vyžadují přesné manuální dovednosti, jsou stále ještě nenahraditelné v mnoha oblastech, například chirurgové musí být zruční pro úspěšné provádění operací.

4) Vysoká odborná znalost: Hloubkové znalosti v specifických oblastech jsou klíčem k inovacím a odbornému poradenství. Softwarový inženýr s hlubokými znalostmi umělé inteligence může vyvíjet nové algoritmy a technologie, které povedou k pokroku.

Vědecký přístup k plánování kariéry

Prací strávíme v průměru v životě 80 000 hodin. Je tedy důležité ke kariéře přistupovat s rozmyslem. Přijměte vědecký přístup – formulujte hypotézy o potenciálních cestách a identifikujte klíčové nejistoty.

Tyto nejistoty testujte prostřednictvím rychlých testů, jako jsou diskuze s odborníky, krátkodobé praxe, dobrovolnictví, stáže či online kurzy. Získané zkušenosti a informace vám pomohou lépe rozhodovat o své kariéře.

Kariérní cesta prochází zpravidla třemi hlavními etapami:

1) Průzkum: Zkoušení různých rolí, rozvoj rozličných dovedností. Zjišťování, co vám nejlépe vyhovuje.

2) Budování kariérního kapitálu: Zaměření na klíčové schopnosti (viz předchozí příspěvek). Budování cenných kontaktů.

3) Následné využití: Využití kariérního kapitálu při řešení významných problémů.

Plán A, B, Z

Jedním z nejúčinnějších přístupů k řízení kariéry je vytvoření plánu A, B a Z.

Plán A je vaše ideální kariérní cesta. Představuje vaši vysněnou kariérní dráhu, kterou byste nejraději následovali.

Plán B je záložní plán, který máte připravený pro případ, že se Plán A nezdaří. Tento plán by měl zahrnovat zajímavé alternativní kariérní možnosti, které nejsou vaší první volbou.

Plán Z je krizový plán, který vám poskytuje bezpečnostní síť pro případ, že se věci nevyvinou podle vašich očekávání. Tento plán je navržen tak, aby zajistil vaše základní potřeby a stabilitu, když se ocitnete v nečekané a nepříznivé situaci.

Nepřecházet na lepší možnost, když existuje, je jednou z nejčastějších chyb v rozhodování. To může být způsobeno klamným přesvědčením o utopených nákladech, což je tendence pokračovat v něčem, co již nemá smysl, jen proto, že jste do toho již investovali mnoho úsilí.

Proto buďte připraveni experimentovat a přizpůsobovat se při hledání naplňující kariéry. Nebojte se opustit cestu, která se ukázala jako neplodná, a vyzkoušejte nové směry. Pro inspiraci a konkrétní kroky si můžete vyplnit šablonu od organizace 80 000 hours, která vám pomůže vytvořit kariérní plán a jasné otázky pro zpětnou vazbu. Odkaz naleznete na webu 80000hours.org.