Darujte Efektivnímu altruismu Česko

Efektivní altruismus Česko hledá finanční prostředky od dárců na projekty s potenciálem pro velký pozitivní dopad. Proč darovat zrovna nám a jak peníze použijeme?

Darovat českému spolku

 

Pokud se nejprve chcete dozvědět více o základech efektivního altruismu a o efektivním darování, doporučujeme přečíst si tento úvodní článek.

Efektivní altruismus Česko 🇨🇿

V základu jsme tzv. meta organizace. Svojí činností podporujeme efektivní organizace, které mají přímý dopad. Čemu se tedy věnujeme?

📚 Podporujeme povědomí o efektivním darování v Česku. Díky nám více lidí daruje efektivním charitám. V tomto ohledu působíme jako multiplikátor. Díky darům, které dostáváme, můžeme efektivní darování propagovat lépe a k efektivním charitám se tak nakonec dostane více peněz, než kdyby dar, který jsme dostali my, šel přímo na jednu z charit s přímým dopadem.

🧑‍🎓 Pomáháme lidem změnit zaměření kariéry tak, aby skrze svou práci měli co největší pozitivní dopad. Díky tomu rozvíjíme talent pro efektivní organizace s přímým dopadem.

Kromě těchto činností ovšem máme několik projektů, které mají přímý dopad samy o sobě. Tyto projekty kromě přímého dopadu zároveň slouží jako inkubátor pro talentované lidi, kteří skrze práci na nich rozvíjí své dovednosti a kredibilitu, díky čemuž mají vyšší šanci uchytit se v budoucnu ve významných organizacích s přímým dopadem. Díky tomu má Česko svůj podíl na řešení těch nejpalčivějších problémů světa. Na které projekty se aktuálně zaměřujeme?

Naše zaměření

Projekty, které díky podpoře efektivního altruismu v ČR vznikly v minulosti, můžete vidět na hlavní stránce. U aktuálních projektů vycházíme z přehledu nejpalčivějších světových problémů od organizace 80,000 Hours. Stejně jako v oblasti zdraví je nejvíce efektivním řešením prevence, i efektivní altruismus se zaměřuje z velké části na prevenci rizik. Především zanedbaná existenční rizika pro lidstvo se v tuto chvíli zdají být nejdůležitějšími problémy, kterým se lze věnovat. Proč?

Existenční rizika jsou taková rizika, která mohou způsobit zničení potenciálu lidstva. Dělí se na přírodní a člověkem zaviněná. Oxfordský vědec Toby Ord tato rizika shrnuje ve své knize Nad propastí.

🌋 Přírodním rizikům, která by mohla vyhubit lidstvo během následujících 100 let, dává pravděpodobnost zhruba 1:10 000.

💣 Člověkem zaviněným rizikům dává šanci 1:6, tedy zhruba 17 % – to už je dost zásadní riziko na to, abychom mu věnovali významnou pozornost. Bohužel současná úroveň pozornosti, které se těmto rizikům dostává, se zdá být nedostatečná.

O konkrétních pravděpodobnostech můžeme polemizovat, ale i kdyby pravděpodobnost vyhynutí lidstva v následujících 100 letech, tedy klidně i za našich životů, byla menší než 1 %, rozměr důsledků takové katastrofy je tak obrovský, že si zaslouží mnohem větší pozornost, než jakou aktuálně dostává. Více o existenčních rizicích si můžete přečíst v tomto anglickém článku.

V Česku se na existenční rizika zaměřujeme také proto, že Česká republika má řadu skvělých výzkumníků i začínajících talentovaných lidí, kteří mohou přispět připravenosti lidstva svou prací.

Jakým projektům se tedy věnujeme v Česku?

 

🌾 Odolnost civilizace v případě katastrofy

V Česku máme dobré podmínky pro výzkum alternativních proteinů, které by mohly nasytit lidstvo v případě katastrofy, jako je například snížené množství slunečního svitu v důsledku nukleární války nebo změny klimatu v důsledku globálního oteplování.

Vybíráme relevantní významný výzkum, který lze realizovat v českých podmínkách. Oslovujeme laboratoře a vědce a koordinujeme jejich žádosti o granty. V tuto chvíli jsme již v kontaktu s týmem vědců z různých laboratoří, který se chystá věnovat výzkumu získávání alternativních proteinů z rostlinné biomasy.

Cíle projektu: Do konce tohoto roku chceme zorganizovat podání alespoň dvou grantových žádostí.

Více o problému odolnosti civilizace si můžete přečíst zde.

 

☣️ Zlepšování připravenosti systému na rizika

Lépe připravený systém dokáže rychleji a efektivněji reagovat na širokou škálu katastrof, jako je například šíření nebezpečných patogenů.

Podle Global Health Indexu Česko zaostává hned v několika kategoriích týkajících se systémové připravenosti na rizika biologického rázu. Ať už jde o mezery, které se ukázaly za nedávné pandemie (špatné skóre v krizové komunikaci, neodpovídající pandemický plán), nebo o nedostatečné standardy v některých odnožích sektoru biologické bezpečnosti, snažíme se je zmapovat, spojit se s relevantními hráči a navrhnout zlepšení.

O problému prevence katastrofických pandemií si můžete přečíst zde.

Mimo biorizik mapujeme vznikající legislativu týkající se budoucích AI systémů a vznikající standardy pro jejich vývoj a nasazování, které by měly předcházet tomu, aby se vymkly kontrole.

Cíle projektu: Dlouhodobým cílem je zvýšit GHS index ČR tak, abychom se z 39. příčky dostali do top 10. Zlepšení chceme dosáhnout zejména v nejvíce zanedbaných oblastech (například komunikace v krizových situacích či rychlost odezvy) dle tohoto indexu.

 

🤖 Vývoj evaluačních mechanismů pro testování bezpečnosti velkých jazykových modelů (LLM)

Práce na těchto procedurách může být zásadní pro prevenci případného kolapsu světových digitálních systémů nebo pro prevenci zneužití AI ke kybernetickým zločinům.

Spolupracujeme s týmem v OpenAI zabývajícím se bezpečností a máme širokou síť odborníků, se kterými náš směr diskutujeme.

Aktuálně máme přes 15 aktivních dobrovolníků, kteří sestavují testy, které odhalí schopnosti současných a budoucích modelů včetně rizikových vlastností, jako je například tendence manipulovat uživatele.

Cíle projektu:

  • Chceme v pracovní skupině vyprodukovat 2 evaluace (manipulation/persuasion), které budou měřit dovednosti LLM a pomůžou nám získat představu o tom, jak se tyto modely vyvíjejí v čase.
  • V Bruselu se aktuálně diskutuje regulace, na základě které by v blízké budoucnosti měly firmy pracující s LLM zaměstnávat auditory pro zajišťování bezpečnosti těchto modelů. Chceme mít v ČR připravených 5 expertů a expertek, kteří budou schopni takovou pozici zastávat.

Více o problému bezpečnosti umělé inteligence si můžete přečíst zde.

 

Podpořte Efektivní altruismus Česko 🇨🇿

Podporou českého spolku podpoříte myšlenku efektivního darování v Česku. Podpoříte také projekty, které mají za cíl zvýšit připravenost na významná rizika. Tyto projekty mohou vést k záchraně nebo zlepšení mnoha životů – ať už je to lepší připravenost na pandemie, důležitý výzkum pro nasycení lidstva v případě katastrofy nebo snižování společenských rizik spojených s umělou inteligencí. Pomáhejte s námi srdcem i rozumem.

Jak konkrétně peníze využijeme? Peníze půjdou na koordinaci jednotlivých projektů. Dále na zaplacení stážistů a konzultací od expertů. Část peněz půjde také na marketing, aby se o našich projektech doslechl ten správný talent a abychom zvýšili povědomí o efektivním darování v Česku. V neposlední řadě peníze využijeme pro organizování událostí, jako jsou panelové diskuze, hackathony a přednášky. Konkrétní cíle projektů, kterých chceme díky finanční podpoře dosáhnout, jsou popsány výše.

 

Darovat českému spolku

Pomáhejte s námi srdcem i rozumem. 🫀 + 🧠

Darovat nám můžete skrze bankovní převod nebo třeba platební kartou. Na vyžádání vám obratem zašleme potvrzení o přijetí daru pro finanční účely.

Pokud před zasláním daru chcete o českém spolku vědět víc, můžeme vám zaslat prezentaci s více informacemi nebo si můžeme zavolat či si domluvit schůzku. V takovém případě kontaktujte Jakuba Sechtera na emailu [email protected] nebo si s ním sjednejte call.