Spolek pro efektivní altruismus

Řídíme se nejen srdcem, ale i rozumem. Spolek pro efektivní altruismus sdružuje českou komunitu tohoto celosvětového hnutí. Snažíme se pomáhat co nejefektivněji za použití prostředků, které máme k dispozici

Přečtěte si více o myšlenkách efektivního altruismu, o naší organizaci a nebo o našich projektech.