Toby Ord: Nad Propastí

nad propastí

V červnu 2022 vyšla dlouho očekávaná kniha o existenčních rizicích. Její překlad provedla Anna Štádlerová a odborné konzultace poskytli mnozí členové spolku. Úvodním slovem ji opatřil náš někdejší předseda Jan Kulveit.

Proč jsou existenční rizika pro efektivní altruismus důležité téma?

Efektivní altruismus se zabývá důležitými změnitelnými a zanedbanými problémovými oblastmi. Existenční rizika jsou dlouhodobě jednou z nich, protože lidé mají tendenci myslet krátkodobě a zanedbávat prevenci. Existenční rizika jsou možná vzdálená a méně pravděpodobná, ale o to katastrofálnější. A důležitost nespočívá jen v pravděpodobnosti, ale i ve velikosti zkázy, která by byla v případě zničení celého lidského potenciálu nedozírná.

Čtenářská skupina ke knize Nad Propastí

Diskutujete rádi o knihách, které právě čtete? 📚

Přihlaste se do čtenářské skupiny ke knize Nad propastí. Jde o čerstvě vydaný překlad anglického The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity, autorem je filozof Toby Ord z oxfordského Future of Humanity Institute.

Kniha představuje nejnovější vědecké poznatky týkající se rizik, jimž čelíme, a předkládá návrhy, jak tato rizika zmírnit a do budoucna ochránit potenciál lidstva. Prvních několik stran si můžete prohlédnout zde v češtině. Také se můžete podívat na celou první kapitolu knihy v angličtině.

Některé skupiny budou probíhat online, jiné osobně (nejspíš v Praze a v Brně). Účastníci se budou scházet v malých skupinkách jednou týdně a diskutovat nad knihou pod vedením zkušeného facilitátora, který se bude starat o příjemnou atmosféru, plynulost diskuse a také bude schopen k tématu doplnit dodatečné informace. Termíny a časy setkávání budou flexibilní a domluví se s ohledem na preference jednotlivých účastníků, jakmile se přihlásí dostatek čtenářů.

Přihlaste se v tomto formuláři.

Diskuzní večery ke knize Nad propastí

Chcete si poslechnout o existenčních rizicích od čtenářů a expertů z oboru?

V minulosti jsme uskutečnili sérii debatních večerů ve krajských a okresních městech. Pokud chcete informovat, zda přibude i Vaše město, zapište se sem.

Již proběhlé debatní večery jsou zde: