Proč a jak podpořit efektivní altruismus v Česku

V roce 2021 se mě kamarádi často ptali, jestli byla globální pandemie pro efektivní altruisty lepší, nebo horší, než pro ostatní. Mám na to dva pohledy – první je, že to možná bylo o něco lepší, protože jsme na to svým způsobem byli připraveni. Média po celém světě opakovala fráze “s tím nikdo nepočítal” a “nemohli jsme na to být připraveni”. Efektivní altruisté ale byli jednou z mála světových komunit, která si riziko globální pandemie dlouhodobě uvědomovala, takže jsme ve skutečnosti vlastně moc překvapení nebyli. Na druhou stranu se vžijte do situace, že mnoho let vnímáte něco jako velký problém, jako nebezpečí, kterému je třeba zabránit a věnujete hodně času a energie snaze tomu zabránit (mnohým z nás to doslova nedá spát). A teď si představte, že se tento váš strach začne realizovat. Pomalu a plíživě tak, že není ještě jasné, jak špatné to nakonec bude. Hrozí i ty nejčernější scénáře, které si ostatní vůbec neuvědomují, a vy u toho sledujete globální nepřipravenost a neschopnost, která stojí každý den mnoho lidských životů.

Jsem pyšná na naše členy – a to za jejich klidný a pragmatický přístup, kdy se ze začátku dokázali postarat sami se o sebe. V metafoře často používané odborníky na duševního zdraví nasadili nejdříve masku sobě, a jakmile měli zase dost kyslíku, vrhli se na pomoc ostatním – ať už v naší komunitě nebo globálně. Já jsem se snažila pomoct s propagací roušek ve světě v době, kdy ČR byla jedna z mála západních zemí, kde se jejich nošení rozšířilo. Náš dlouholetý člen a bývalý předseda Jan Kulveit (alias “český vědec z Oxfordu”) se nejdřív pustil do modelování vývoje pandemie (na kterém se podílelo mnoho našich členů) a později se statečně vydal cestou veřejné komunikace a spolupráce s vládou a státním aparátem. Mnozí naši členové psali texty, informovali veřejnost a své blízké, sdíleli tipy pro lepší duševní zdraví a vzájemně se podporovali. Opět se ukázalo, jak důležitá je role komunity při krizových situacích a jak výjimečnou skupinu lidí ve spolku máme. Česká EA komunita není “jenom” skupina chytrých, schopných a citlivých lidí, kteří se usilovně snaží změnit svět k lepšímu, ale je to základna, která nás stabilizuje a dává nám podporu a sílu v tom dál pokračovat.

Proto jsme se i v průběhu pandemie snažili udržet při životě naše komunitní aktivity a budeme v tom přes zimu nadále pokračovat. Pokud byste se chtěli zúčastnit, podívejte se, co se děje v našem kalendáři nebo na Facebooku. Pokud byste se rádi zapojili do chodu spolku nebo do našich projektů, můžete nám napsat.

Pokud vás zajímá, jak se rozhodujeme na čem budeme pracovat a jak uvažujeme o dopadu naší činnosti, doporučuji naši aktualizovanou Strategii. Jádro strategie zůstává už mnoho let stejné, přestože se k němu opakovaně vracíme a snažíme se ho neustále zlepšovat. I letos jsme udělali úpravy, které přesněji formulují některé naše cíle a také jsme se zamysleli nad tím, jaká je naše role v globální EA komunitě a jaký máme vliv na celý svět. Naše strategie by vám měla přiblížit naše uvažování, modely světa a budoucí směřování.

K realizaci naší strategie a uskutečnění plánovaných projektů však potřebujeme finanční zdroje. Přestože jsme pravidelně získáváme Community Building grant od Centre for Effective Altruism, tento grant pokryje pouze komunitní aktivity, které představují jen část našich výdajů – všechny ostatní projekty si musíme financovat z jiných zdrojů. 

Tento rok byl pro všechny finančně náročný a mnoho organizací a lidí potřebuje finanční pomoc. Navíc méně lidí v dnešní situaci má dostatečné finanční rezervy, kterými by mohli podpořit ostatní. Přesto všechno, pokud letos plánujete část svých příjmů darovat a naše dosavadní činnost a strategie Vám dává smysl,  finančním darem nám můžete pomoci růst a uskutečnit naše cíle i v dalším roce. 

O Vaše peníze se letos uchází mnoho efektivních organizací. GiveWell aktuálně doporučuje hned čtyři organizace, které hodnotí jako vysoce efektivní. Můžete také přispět EA Funds, kde zkušení manažeři přerozdělí Váš příspěvek efektivním projektům a jednotlivcům, nebo se zúčastnit EA Donor Loterie, kde v případě výhry můžete rozhodnout o použití velkého množství peněz. Pokud si chcete odečítat dary z daní, můžete darovat přes českou stránku na Effektiv-Spenden. Mnoho dárců ale upřednostňuje rozprostřít své příspěvky do portfolia, které má různou míru rizika a budoucího potenciálu pro pozitivní dopad. Část peněz pošlou dárci zaběhnutým organizacím, kde je dopad poměrně jistý – část potom organizacím, které jsou rizikovější, ale mají velký potenciál. Skromně si myslíme, že právě mezi ty patříme. V naší Strategii najdete důvody, proč si myslíme, že jsme součástí světového ekosystému EA organizací, které dokáží posouvat EA hnutí a celý svět k lepšímu.

Finanční příspěvky využíváme nejčastěji na přípravnou fázi a inkubování nových projektů, a to formou krátkodobých úvazků pro naše členy, kteří na projektu pracují, než projekt dostatečně vyroste, aby bylo možné získat peníze od velkých dárců. Chytří a inovativně myslící lidé jsou nadále náš nejcennější zdroj, proto většinu našich prostředků chceme investovat právě do nich.   

Pokud tedy chcete letos zařadit Spolek pro efektivní altruismus do Vašeho darovacího portfolia, můžete nám poslat dar přes online platební bránu, nebo převodem na účet – buď jednorázově, nebo můžete nastavit pravidelnou platbu (například každý měsíc). Pro potvrzení o zaslání daru pro účely daňového přiznání kontaktujte Vojtu Brynycha. Pokud chcete z Vašeho příspěvku udělat dárek pro někoho jiného, vystavíme Vám krásný dárkový certifikát.

Za všechny příspěvky Vám předem děkujeme. Využijeme je, jak jinak, než k maximálnímu dopadu!

Irena Kotíková
Bývalá předsedkyně Spolku pro efektivní altruismus