Kariéra s dopadem: seminář

Pondělí, 11. března 2024
KDE
On-line, Praha, Brno
JAZYK
Česky
organizátor

Jan Votava

Jak mít co největší pozitivní dopad na svět skrze práci? Není nutné pracovat do roztrhání těla, abychom zvýšili svůj pozitivní dopad. Stačí vybírat správně, čemu se věnovat v rámci času, který si pro to určíme. 

Věděli jste, že člověk průměrně prací stráví zhruba 80 tisíc hodin života? Výběr kariéry je tedy jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, jaká v životě uděláme, a zaslouží si proto důkladnou úvahu.

Pokud vám záleží na tom, aby vaše práce měla pozitivní vliv na svět, přihlaste se do našeho osmitýdenního semináře.

Program je založený na materiálech oxfordské organizace 80,000 Hours, která se již 10 let věnuje pečlivé analýze těch nejefektivnějších cest, jak mít pozitivní vliv skrze kariéru. V rámci semináře se seznámíte s výsledky nejkvalitnějšího výzkumu, který k danému tématu aktuálně existuje.

Zaměříme se na tato témata 👇

  • Jaké jsou (pro vás) klíčové vlastnosti dobré, uspokojující a prospěšné práce?
  • Co svět nejvíce potřebuje? V jakých oblastech se aktuálně nacházejí nejlepší příležitosti k velkému dopadu?
  • Generování nápadů pro dlouhodobé strategie
  • Výběr aktuální strategie
  • Plán A – konkrétní kroky
  • Plán B, plán Z
  • Práce s nejistotou
  • Převádění do praxe

Dobrovolně si navíc můžete sestavit kariérní plán podle šablony. 🗺️

Chcete se s obsahem semináře seznámit podrobněji?

Prohlédněte si sylabus založený na kariérním průvodci oxfordské organizace 80,000 Hours.

Také si můžete přečíst úvodní motivační článek.

 

🎓 Jak seminář probíhá?

Každý týden budete číst texty z různých zdrojů v angličtině. Příprava vám zabere zhruba 2 hodiny týdně. 

V menších skupinách o 3 až 6 lidech, které se budou setkávat jednou týdně na hodinovou diskuzi, kde budete probírat přečtené texty pro daný týden. Diskuze samotná probíhá v češtině. 

Diskuze vám pomůže si lépe utřídit myšlenky a také poznat zajímavé lidi, kteří se zajímají o svůj pozitivní dopad na svět. Diskuzi bude moderovat zkušený facilitátor, který pomáhá pečovat o její kvalitu a zajišťuje bezpečné a podnětné prostředí.

⏳ Kdy? Konkrétní pravidelné termíny setkávání budou domluveny podle časových možností účastníků v jednotlivých skupinách. Setkání bude celkem 8 – každý týden jedno.

🗺️ Kde? Setkání budou probáhat osobně v Praze či v Brně, nebo online. (Osobní setkávání může být i v jiném městě, pokud se zde sejde skupinka zájemců.)

🏷️ Cena: Zdarma

👉 Přihlásit se (přihlášky jsou otevřeny do 24.9.2023 nebo do naplnění kapacity)

 

Bonus: navazující víkendová akce

Na seminář navazuje víkendovka, které se absolventi semináře mohou volitelně zúčastnit. Podzimní víkendovku chystáme na 24.-26.11. 2023 a jarní v roce 2024 ještě bude upřesněna. Jde o skvělou příležitost seznámit se v příjemném prostředí i s účastníky z jiných skupin a s dalšími lidmi z České republiky, kteří se zajímají o témata probíraná v semináři.