Sociální dimenze pandemie: lekce z Covid-19

Pondělí, 15. dubna
19:00
KDE
Fixed Point
JAZYK
Česky
organizátor
Vojtěch Brynych - místopředseda

Vojtěch Brynych

Pandemie Covid-19 odhalila mezery v našem pochopení a připravenosti na globální zdravotní krize. Přestože GHS Index (Index globální zdravotní bezpečnosti) z roku 2019 hodnotil schopnost zemí reagovat na pandemii, realita ukázala, že úspěšnost zemí ve zvládání pandemie s tímto hodnocením nekorelovala.

Naše diskuze se zaměří na prozkoumání sociálněvědních aspektů reakcí na pandemii, zejména na důvody, proč země s vysokým hodnocením nebyly tak úspěšné, zatímco země s nižším hodnocením často překvapily svou odolností a efektivním řízením krize.

Zabývat se budeme otázkami jako:

  • Jakou roli hrály vládní a institucionální struktury v úspěšnosti reakcí na pandemii?
  • Jak sociální důvěra a soudržnost komunity ovlivnily dodržování veřejně zdravotních opatření?
  • V jaké míře byla úspěšnost zemí ovlivněna přístupy k testování, sledováním kontaktů a izolováním?
  • Jaké lekce lze vyvodit pro budoucí pandemickou připravenost z hlediska sociálních věd?

Cílem je nejen analyzovat, co se nepovedlo, ale také identifikovat klíčová ponaučení a osvědčené postupy, které mohou pomoci lepší připravenosti na podobné situace v budoucnu. Diskutovat budeme o tom, jak mohou sociální vědy přispět k vytváření odolnějších společností, které jsou lépe vybaveny čelit budoucím pandemiím.

V panelové diskuzi vystoupí:

Potkáme se 15.4. v 19:00 ve FixedPoint na adrese Koperníkova 6 v Praze.

Nemáte čas?
Pokud vás téma zajímá, ale například z časových důvodů se nemůžete zúčastnit, nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme s jinými příležitostmi (události, diskuze, přednášky, projekty): https://forms.gle/jqVaFWPhcPZmiFFy8