World Café konference: rozvoj epistemických ctností

Úterý, 20. února
17:00 - 21:30
KDE
Fixed Point
JAZYK
Česky
organizátor
Hana Kalivodová - předsedkyně

Hana Kalivodová

Už od antiky se lidé zabývají otázkou, jak být ctnostným člověkem. Každý máme nějaké hodnoty a v jednání podle svých i sdílených hodnot se dá zlepšovat. Pokud víme, jací chceme být, dá se to pěstovat stejně jako jakákoliv jiná dovednost.

Zvláštní místo mezi ctnostmi mají ctnosti epistémické (ty, které souvisí s poznáním) či racionální, protože správné porozumění světu je základem pro dobré rozhodování. Na ty proto budeme klást zvláštní důraz.

Chtěli bychom Vám nabídnout prostor se vzájemně inspirovat a nasdílet si způsoby, jakým přemýšlíte o svých hodnotách, ctnostech, či způsobech, jak lépe rozumět světu, sobě a druhým. Sdílení bude probíhat formou world café konference.

Během konference absolvujete pět intenzivních kol 30minutových diskuzí, každé zaměřené na na nějaké téma. Tento moderovaný formát je navržen pro přesný počet účastníků, vybraných tak, aby zajistili bohatost perspektiv a zkušeností. Odnést si můžete vhledy a životní zkušenosti jak od ostatních účastníků, tak našich moderátorů.

Přihlašovat se můžete zde: https://forms.gle/HkAo8CfAy7HvaG3eA

Diskuzní stoly budou mít následující témata:

Psychická odolnost
Proč je těžké si připouštět nejistotu? Jaké jsou rozdíly mezi epistemickou a sociální nejistotou? Jak té nejistotě čelit a jak ji komunikovat? Moderovat bude Blanka Havlíčková z Confido Institutu.

Truth-seeking
Jak zpřesnit můj model světa? Jak věřit věcem protože jsou pravdivé, namísto protože jsou cool či mainstreamové. Moderovat bude Jiří Nádvorník, Co-founder Spolku pro efektivní altruismus.

Společná řeč
Jak najít společnou řeč s lidmi s odlišnými názory? Jak zvládat těžké konverzace a jak se ponaučit? Moderovat bude Lukáš Hána z GrowJob Institutu a ombudsman Spolku pro efektivní altruismus.

Prioritizace osobních cílů
Jak přemýšlet o osobních cílech? Jak je prioritizovat? Jak dosahovat pozitivní změny ve světě? Moderovat bude Jakub Sechter, co-founder Spendee a organizátor Spolku pro efektivní altruismus.

Morální odpovědnost
Jak si zkalibrovat morální kompas a řešit dilemata? Co je potřeba k morálně odpovědnému chování? Moderovat bude Hana Kalivodová, předsedkyně Spolku pro efektivní altruismus.

Program
17:00 – 20 min úvod
17:20 – 1. Kolo 30 min
17:50 2. Kolo 30 min
18:20 3. Kolo 30 min
18:50 přestávka 20 min
19:10 4. Kolo 30 min
19:40 5. Kolo 30 min
20:10 Přestávka 20 min
20:30-21:30 sdílení poznatků (5x 10 min)