Sebastian Schwiecker

Kritika programů na kompenzaci CO2

Kritika programů na kompenzaci CO2

Toto je volný překlad článku z webu Effektiv Spenden. Klimatická krize je stále hmatatelnější. Červen 2023 byl nejteplejším červnem od počátku záznamů. Za nejteplejší den od počátku záznamů je považován 6. červenec 2023. Ne všechny tyto jevy lze přímo přičíst změně klimatu, ale díky ní jsou mnohem pravděpodobnější a častější. Není proto divu, že se […]

Adopce dětí na dálku: má smysl přispívat?

Adopce dětí na dálku: má smysl přispívat?

Toto je volný překlad článku z webu Effektiv Spenden. Jeden z prvních darů v mém životě byl poskytnut v rámci programu adopce dětí na dálku. Stejně jako miliony dalších lidí na celém světě mě fascinovala myšlenka pomoci konkrétnímu člověku. A tak jsem se společně s maminkou rozhodl použít část svého kapesného na podporu malého Welderufaela […]

Proč pomáhání při katastrofách nemusí být efektivní

Proč pomáhání při katastrofách nemusí být efektivní

Toto je volný překlad článku z webu Effektiv Spenden.  Nic neovlivňuje krátkodobé dárcovství více než přírodní katastrofy, které se objevují v médiích. Ty mohou během velmi krátké doby vyvolat celosvětovou vlnu ochoty pomoci a vést k miliardovým darům. Radost z této štědrosti však může rychle vystřídat rozčarování, když se člověk začne blíže zabývat nákladovou efektivitou […]