Letní stáže 2024

Stáž
Prague, Remote
Zveřejněno před 3 týdny

O spolku

Cílem českého Spolku pro efektivní altruismus je zvyšovat povědomí o důležitých, zanedbaných a řešitelných problémech. Chceme propojovat lidi, kteří se těmito problémy zabývají, a vytvářet prostor pro ty, kteří přemýšlí, jak mít větší pozitivní dopad na svět. Velký dopad lze mít buď efektivními intervencemi řešícími již existující problémy nebo prevencí ještě větších problémů, které mohou vzniknout v budoucnosti. Ve spolku se z větší části zabýváme těmi těžkými úkoly důležitými pro budoucnost. Jsme tedy ponořeni do výzkumu moderních technologií v čele s umělou inteligencí a různých metodologií pro foresight a evaluace.

Na stáži si budeme moci vybrat z několika činností a témat:

Činnost #1: General research a automatizace

Abychom dělali dobře svou práci, potřebujeme mít dobrý přehled o aktuálních problémech, o institucích, které dělají dobrý relevantní (lokální i globální) výzkum, a o přístupech, které aktuálně vypadají nejnadějněji. Udržování takové aktuální mapy zahrnuje briefing od nás, jaké informace je potřeba vyhledat, samostatnou rešerši a týdenní setkání o dalším postupu. Rešerše lze spojit s laděním systematizace sběru informací (synteze odebíraných newsletterů či extrakce informací z paperů) a různými analýzami (Gap analysis, Resource analysis, Market analysis). Efektivní fungování je možné jen s dobrými podklady a infostreamy!

Za úkol můžete dostat třeba rešerši toho, zda existují v ČR či zahraničí dostatečné příležitosti pro získání zkušeností požadovaných na pozice klíčové pro biosecurity a AI Safety. Nebo vyhledat české inženýrské firmy, které by dokázaly vyvíjet přístroje potřebné pro ochranu před šířením pandemií.

Témata a součinnosti: Touto činností se lze zabývat obecně a věnovat se více celkové systematizaci nebo se věnovat konkrétnímu tématu AI, biosecuritě nebo aspektům změny/výběru smyslupné práce.
Podle tématu bude Váš vedoucí Hanka (obecně, AI), Vojta (Biosecurity) nebo Kuba (smysluplná práce).

Činnost #2: Event management

Vytváření prostoru pro smysluplné propojování lidí a výměnu myšlenek je pro nás uměním. Máme několik ustavených formátů setkání a rádi Vás naučíme je také organizovat! Během léta Vám představíme naše organizační materiály a know-how jakož i anonymizované feedbakcy z akcí. Pak bude na Vás, jak budete chtít naše eventy udělat ještě lepší a vložit do toho trochu své duše a nápadů. Podle Vašich časových možností si můžete vybrat všechny nebo jen nějaké akce:

 1. Coworking week - Cílem coworkingového týdne je společně pracovat na spolkových projektech, diskutovat a prohloubit si své znalosti. Ideální je účast všech aktuálních stážistů a dobrovolníků na projektech a kohokoliv dalšího, kdo chce na týden přiložit ruku k dílu. Většina programu spočívá v přípravě úkolů a diskuzí od Hanky, Vojty a Kuby, výlety a zábava většinou zajistí sami účastníci, úkolem organizátora je tedy jen zajistit hladký průběh programu, proviant, úpravu prostoru. Na cowork weeku je dost prostoru pro všechno, doporučujeme tady se zde připravovat na další eventy a třeba si otestovat nebo s někým probrat své nápady na aktivity.
 2. Víkendový retreat - Tzv. víkendovka bude probíhat až na konci listopadu, ale nic nebrání tomu připravit její program už v létě. Strukturově a logisticky máme víkendovky vyladěné, je na nich ale prostor se vyřádit na celkovém konceptu a zajištění zajímavých workshopů. Výzvou bude smysluplně navázat na práci našich rešeršérů a vyzdvihnout na víkendovce aktuální témata a metody zajímavou formou. Úkol je vhodný pro dobré komunikátory a nasávače informací.
 3. Management EAGxPrague Satellite events - Třešničkou event managerského bloku bude správa lokálních akcí pro účastnky konference EAGxPrague, která proběhne na podzim. Předpokládáme, že část účastníků přijede do Prahy dříve a odjedou později, zvlášť pokud jim připravíme zajímavý neoficiální program, který budeme včas avizovat. Klasickou součástí programu mohou být komentované prohlídky Prahy, výlety, escape games a tematická setkání či program formou unconference. Zde je vhodné mít dobrou představu, jaké aspekty zdejší kultury do jednotlivých akcí dostat a pro každou z nich zajistit vhodné organizátory. Také půjde navázat na tým a rešeršéry a pozvat si extra nějaké řečníky nebo účastníky na konkrétní lokální setkání s českou komunitou (EA i nějakou jinou).

Témata a součinnosti: Tematicky budou všechny eventy průřezem našich hlavních témat s přesahem do metaoblastí jako jsou aktuální vědecké nástroje a techniky relevantní pro daná témata. Na akcích budete spolupracovat hlavně s Vojtou, na satellite events trochu i s Hankou.

Činnost #3: Communications

Když máme hotovou přehlednou mapu důležitých problémů, institucí a přístupů, musíme vědět, komu dané informace nejlépe komunikovat. To vyžaduje spolupráci s dalšími organizacemi ("mediálními partnery"), ale i cit pro vhodné prostředky a kanály pro komunikaci konkrétní zprávy. Našemu spolku se podařilo ustavit pár takových kanálů, ale další kanály pro konkrétní účely, čekají na objevení! Tato stáž tedy bude hodně explorativní a pomůže Vám si zažít jak proces hledání správných kanálů, tak hledání dobré formulace daného sdělení a samozřejmě kombinaci správného sdělení pr správnou audienci. Také zaručeně získáte přehled, co se v ČR děje. Konkrétně si můžete vybrat část nebo všechny následující úkoly:

 1. Hledání ideálních kanálů za různými účely. Úkoly mohou být třeba: Najdi career fair (nebo jiný event) v ČR, který je nejvhodnější pro naše kariérní konzultace.
 2. Tvorba kampaně za konkrétním účelem - Kampaně nejsou jen billboardy a reklamy na sociálních sítích. Pokud máme specifické publikum, musíme vědět, kde ho zastihnout a jak. I když naše nabídka není prodej produktu, ale nabídka účasti na konkrétním projektu, musíme vymyslet, jak zajistit, že se o ní relevantní lidé dozvědí, a mít přehled o tom, jaké způsoby fungují. Pokud již zkušenosti s marketingem a komunikací máte, s námi bude potřeba přemýšlet out-of-the-box běžných kampaní.
 3. Zvedání povědomí: Poslední úkol zahrnuje identifikaci tří témat, o kterých zvednout do konce roku povědomí prostřednictvím sociálních sítí. Rádi bychom, abyste si s námi vyzkoušeli end-to-end tvorbu kampaně od sběru informací, ladění obsahu až po vyhodnocení, zda se Vám povedlo vyvolat patřičnou reakci.

Témata a součinnosti: Tematicky budou první dva úkoly více meta a poslední bude vyžadovat hlubší ponoření se do našich safety témat. Budete spolupracovat hlavně s Kubou, na posledním úkolu a evaluacích pak i více s Hankou.

Činnost #4: Project work

Tato činnost zahrnuje tak trochu od všeho: začínaje výzkumem terénu, přípravou materiálů, komunikací, přes projektový management až po sepsání konečných výstupů. Projekty, do kterých je možné se přes léto ponořit, jsou velmi různé a v různém stupni rozpracovanosti:

 1. Esejistická soutěž - Psaní esejí je osvědčený způsob, jak se do hloubky zamyslet nad nějakým tématem. A my máme hodně témat, o kterých bychom chtěli, aby se více lidí hluboce přemýšlelo! Co-organizátor soutěže by měl být u všeho dění, přípravy materiálů a propagace soutěže. Ideání kandidát je ten, kdo by chtěl příští léto soutěž zorganizovat sám.
 2. Biosecurity advocation - Projekt navazující na loňskou úspěšnou stáž - zahrnuje general research, psaní materiálů, překlad článků i případnou komunikaci s výzkumníky vztaženou k současným nejdůležitějším oblastem ohledně prevence, detekce a reakce na pandemie. Vhodné pro studenty politologie, komunikace, governance či ekonomie.
 3. Biotechnologie: příležitosti a rizika - Součástí stáže bude výzkum jednoho z témat a sepsání článku. Vybrat si můžete: (1) Srovnání bezpečnostních standardů v jaderných a biologických laboratořích a (2) Současný stav vývoje univerzálních vakcín. Vhodné pro studenty biologie a chemie.
 4. AI Governance reflection group - Většina lidí se nikdy nezamýšlela o AI hlouběji jen kvůli tomu, že na to neměli v životním shonu čas. Zkušenost různých think-tanků říká, že čistě poskytnutí prostoru a konverzačních partnerů vede k tomu, že si lidé různé výhody i úskalí AI uvědomí sami. Úkolem tohoto projektu je takový prostor vytvořit jakož i vytvořit diskuzní prompty a sezvat vhodnou audienci.
 5. Experimental design pro evaluace LLMs - Jako úzké hrdlo v přípravě experimentů s Large Language Modely jsme objevili nedostatek znalostí o experimental designu. Abychom tento problém vyřešili, rádi bychom přes léto sepsali krátkou příručku, jak o experimental designu přemýšlet a jaká to má úskalí speciálně v oblasti experimentů s LLMs. Stáž by zahrnovala průzkum doporučených zdrojů týkajících se AI, experimentální ekonomie i filozofie a syntezu vhodných doporučení do přehledného dokumentu. Naše zkušenosti s evaluační dobrovolnickou skupinkou k tomu budou vodítkem.
 6. Evaluace manipulace - LLMs - V návaznosti na náš dobrovolnický projekt lze navrhnout další experimenty na detekci deceptivního a manipulativního chování v jazykových modelů. Tato stáž bude vyžadovat základy programování a datové analýzy, ale pokud se budete věnovat jen návrhu experimentů a ne realizaci, tak je vhodný background psychologie i filozofie či behaviorální ekonomie.

Témata a součinnosti: Z jednotlivých subprojektů je téma (AI a biosecurity) jasné, esejistická soutěž bude mít více zastřešující zaměření. Většinu projektů povede Hanka s výjimkou souteže, kterou vede Jakub a biotechnologií, které vede Vojta.

Nenašli jste projekt, kterým se chcete realizovat? Napiště nám to do přihlášky! Pokud to pomůže s naší misí, budeme rádi za Vaše vstupy, stáže jdou upravit podle Vašich zájmů: Chcete o tématu natočit krátkou serii podcastů radši než psané posty a grafiku? Není problém! Chcete místo rešerše dělat rozhovory s politiky? Super!

Jak se přihlásit? Jak to bude probíhat?

Přihlašte se ZDE  do 15.7.2024 a ozveme se.

Z období 15.7.-30.9. si můžete vybrat libovolnou podmnožinu dní (minimálně 20 pracovních dní, maximálně 40) a domluvíte se s námi na způsobu práce (vzdáleně s určitou frekvencí videohovorů, osobně v Praze nebo mix). Přes léto budeme mít pravidelné coworkovací sessions a jeden týden intenzivního coworkingu poslední týden v srpnu.

Vaše odměna bude 200Kč/h, tedy 32000,- za 160 hodin práce (=20 pracovních dní) nebo až dvojnásobek podle možností. Pracovní dny si lze vybrat podle vlastních plánů na léto.

Pro případné dotazy pište: [email protected]

Kdo budou vaši mentoři?

Hana Kalivodová

Předsedkyně Spolku pro efektivní altruismus od prosince 2021. Vystudovala filozofii a pracovala jako datová analytička.

 

Vojtěch Brynych

Místopředseda Spolku pro efektivní altruismus od konce roku 2021. Dříve pracoval v oblasti jaderné chemie a na forecastingovém turnaji organizovaném Českými Prioritami.

 

Jakub Sechter

Director of Outreach ve Spolku pro efektivní altruismus. Založil úspěšnou aplikaci Spendee. V roce 2019 se dostal do výběru 30 pod 30 od časopisu Forbes.

 

Specifikace zaměstnání

Kategorie zaměstnáníCommunication, Coordination, Engineering, Logistics, Management, Marketing, Programming, Project Management, Research, UX design

Požádat online