Zdroje

Jak získat celkový přehled

Chcete si přečíst jeden základní úvodní text?
Pak doporučujeme tento standardní úvod do EA.

Chcete vědět víc?
Existuje sada základních materiálů efektivního altruismu (EA Handbook). Je sestavená tak, abyste po jejím projití získali dobrý celkový přehled: od vysvětlení klíčových principů až po jednotlivé oblasti, kterým se dnes lidé hlásící se k EA nejvíce věnují. Můžete si ji projít ve formě osmitýdenního semináře (kurzu), kde můžete o obsahu rovnou i diskutovat. Po vzoru anglické mezinárodní verze pořádáme seminář i přímo v češtině. Alternativně můžete začít na této úvodní stránce a prostudovat si základní materiály svým vlastním tempem. Na úvodní kurz lze následně navázat dalšími rozšiřujícími kurzy, zejména seminářem o EA pro pokročilé.

Preferujete četbu knih?
Představu o efektivním altruismu získáte, pokud si přečtete dvě základní: Doing Good Better od Williama MacAskilla a The Precipice od Tobyho Orda. (Oba jsou výzkumníci v Oxfordu.) Obě knihy vyšly také v češtině. Doing Good Better vyšlo pod názvem Dobré úmysly nestačí a The Precipice vyšlo jako Nad propastí.

Jak být v obraze o aktuálním vývoji

Ideálním řešením jsou newslettery. Doporučujeme tento hlavní anglický s novinkami z globálního hnutí efektivního altruismu a k tomu náš spolkový newsletter pokrývající dění v české EA komunitě. (Oba chodí měsíčně.)

Nejbohatším zdrojem, kde se každý den objevují nové kvalitní texty (ať již výzkumné či informující o nejnovějším vývoji) je EA Forum. Lze též odebírat každotýdenní newsletter s výběrem zvlášť zajímavých článků, které se zde objevily.

Skvělý je i newsletter od 80,000 Hours, který kromě aplikace EA v oblasti kariéry informuje i o nových dílech podcastu o globálních problémech a jejich řešeních.

Když mě zajímá něco specifického

Zajímá vás prospěšnost jako kritérium pro výběr kariéry (a další kariérní rozhodnutí)? Začněte na webu 80,000 Hours!

Chcete vědět, kam efektivně darovat peníze? Nejlepším výchozím zdrojem jsou stránky Effektiv-spenden a Giving What We Can.

Vyhovuje vám specifický formát, např. video či podcast? Zajímá vás aplikace efektivního altruismu na specifický problém? Zdroje rozdělené do základních kategorií najdete níže na této stránce.

Další seznam zdrojů v nejrůznějších formátech a pro nejrůznější účely najdete zde. Nejpodrobnější rozčlenění článků podle témat poskytuje wiki na EA fóru.

Základní myšlenky efektivního altruismu

Nejvýznamnější weby

Výchozí webová stránka efektivního altruismu: effectivealtruism.org
80,000 Hours: Bohatý zdroj, který je koncipován jako kariérní poradce pro talentované a ambiciózní mladé lidi, kteří chtějí v rámci své kariéry přispět k řešení důležitých globálních problémů. Najdete zde nejvýznamnější závěry oxfordského týmu po deseti letech výzkumu – od základních filozofických východisek až po sestavování kariérního plánu a získávání prospěšné práce, kterou chcete.
EA Fórum – Web, na kterém probíhá diskuse o myšlenkách a projektech efektivního altruismu. Umožňuje podrobněji sledovat aktuální vývoj EA.

Články

What is effective altruism. Text kolaborativně a iterativně sestavený větším množstvím autorů. Efektivní altruismus je vysvětlen především pomocí příkladů konkrétních projektů, na kterých lidé inspirovaní tímto přístupem pracují.

Benjamin ToddThe world’s biggest problems and why they’re not what first comes to mind. Na jaké problémy je nejefektivnější se zaměřit.

Benjamin ToddSome causes are better than others. Proč není jedno, kde a jak se snažíme pomoci.
Helen TonerEffective Altruism is a Question (not an ideology). EA není definován skrze názory, které v hnutí aktuálně převládají. Odpověď na to, jaká pomoc je nejefektivnější, se může s lepším poznáním proměňovat. Podstatou EA je poctivé zkoumání výchozí otázky.

Nick BostromCrucial Considerations and Wise Philanthropy. Text upozorňuje na to, jak jednoduché je přehlédnout nějakou významnou souvislost (klíčovou úvahu) a způsobit kvůli tomu více škody než užitku.

Eliezer YudkowskyPurchase Fuzzies and Utilons Separately. Návrh, jak nakládat s rozdílem mezi dobrým pocitem z pomoci a skutečnou pomocí.
Scott AlexanderEfficient charity: do unto others… O nutnosti srovnávat různé způsoby pomoci.
Nate SoaresOn caring. O tom, jak náš cit a intuice nejsou schopny pojmout skutečný rozsah toho, co se ve světě děje a co zasluhuje naši pozornost.
Scott AlexanderNobody is perfect, Everything is Commensurable. Text, který zajímavě probírá některé psychologické aspekty otázky, zda a v jaké míře pomáhat.

Knihy

Toby Ord (2020). Precipice: Existential Risks and the Future of Humanity. Kniha pomáhající vidět věci ze skutečně široké perspektivy – z perspektivy dlouhodobé budoucnosti naší civilizace.
EA Handbook (2018). Zdarma ke stažení. Kolekce textů popisující základní principy a problémové oblasti efektivního altruismu.
Will MacAskill (2015). Doing Good Better. Názorně přibližuje principy efektivního altruismu, v největší míře skrze problémy z oblasti pomoci v rozvojovém světě.

Podívejte se také do naší pražské knihovničky. Pokud chcete nějakou knihu půjčit, napište Jiřímu Nádvorníkovi.

Podcasty

80 000 hours podcast: Zajímavé podrobné rozhovory s experty o významných globálních problémech a o způsobech, jak je řešit.
Doporučené epizody (včetně textových přepisů):

#35 – Tara Mac Aulay on the audacity to fix the world without asking permission
#71 – Benjamin Todd on the key ideas of 80,000 Hours
#72 – Toby Ord on the precipice and humanity’s potential futures

Videa

Will MacAskillWhat Are The Most Important Moral Problems Of Our Time? TED přednáška představuje efektivní altruismus a tři problémy, které se z hlediska kritérií rozsahu, řešitelnosti a zanedbanosti zdají zvlášť významné – zdraví v rozvojovém světě, utrpení zvířat ve velkochovech a existenční rizika.

Will MacAskillEffective altruism: a research agenda. MacAskill vysvětluje koncept longtermismu a pokládá otázky, které je třeba řešit, abychom dokázali odhadovat pravděpodobné důsledky našich akcí v horizontu dlouhodobé budoucnosti.
Owen Cotton-Barrat: Prospecting for Gold. S pomocí názorné metafory hledání zlata jsou vysvětleny tři významné principy, o kterých je dobré vědět, pokud chceme něco dělat efektivně – rozdělení s těžkým chvostem, zákon klesajících výnosů a komparativní výhoda.

Aleš Flídr: Úvod do efektivního altruismu. (Česky) Úvodní přednáška z mezinárodní konference EAGxPrague 2016 v podání bývalého prezidenta Harvard Effective Altruism.

Effective Altruism: A Better Way to Lead an Ethical Life. Diskuse s Willem MacAskillem, spoluzakladatelem hnutí efektivního altruismu, zejména o obsahu jeho knihy Doing Good Better.

Will MacAskillWant to make a difference? Don’t Work for a Charity. V jakých kariérních oblastech může mít altruisticky motivovaný člověk zvlášť velký pozitivní vliv?

Peter SingerThe why and how of effective altruism. (České titulky) TED přednáška slavného filozofa z roku 2013 zachycuje myšlenky z počátků EA.

Beth BarnesEffective Altruism. Jednoduchá perspektiva, proč náš svět nefunguje dobře a proč by mohly být principy efektivního altruismu tím správným řešením.

Existenční rizika

Články

Nick BostromExistential Risk Prevention as Global Priority. Klíčový odborný článek v časopise Global Policy.

Benjamin ToddThe case for reducing extinction risk. Proč by hlavním úkolem současného lidstva mělo být v prvé řadě přežít.

Benjamin ToddPresenting the long-term value thesis. Měli bychom naše akce hodnotit především podle jejich důsledků v daleké budoucnosti?

Robert WiblinPositively shaping the development of artificial intelligence. Analýza 80,000 Hours, jak důležitá je umělá inteligence z hlediska dlouhodobé budoucnosti civilizace a jaká práce je v této oblasti nejvíce potřeba.

Gregory Lewis: Reducing global catastrophic biological risks. Analýza biologických rizik, která zahrnují především riziko katostrofální globální pandemie, ať již vzniklé přirozeně, nedbalostí při laboratorním výzkumu či vyvolané záměrně.

Peter McIntyreNuclear security. Jak velký důraz bychom měli dávat na redukci rizika nukleární války a jaká práce je v této oblasti nejvíce potřeba?

Tim UrbanThe AI Revolution: The Road to Superintelligence. Velmi čtivé vysvětlení závažnosti tématu umělé inteligence na populárním blogu Wait But Why.

Epizody podcastu 80,000 Hours

Dr Paul Christiano on how OpenAI is developing real solutions to the ‘AI alignment problem’, and his vision of how humanity will progressively hand over decision-making to AI systems

We aren’t that worried about the next pandemic. Here’s why we should be – and specifically what we can do to stop it.

We could feed all 8 billion people through a nuclear winter. Dr David Denkenberger is working to make it practical

Economics Prof Tyler Cowen says our overwhelming priorities should be maximising economic growth and making civilization more stable. Is he right?

Daniel Ellsberg on the creation of nuclear doomsday machines, the institutional insanity that maintains them, and a practical plan for dismantling them.

Videa

Videa z EA Global. Záznamy relevantních přednášek z mezinárodních konferencí efektivního altruismu.

Nick BostromCo se stane, až budou počítače chytřejší než my? (česky). TED přednáška stručně a jasně vysvětluje základní argumenty z oblasti umělé inteligence jakožto existenčního rizika.

Nate SoaresEnsuring Smarter-than-Human Intelligence has a Positive Outcome. Přednáška pro Google s techničtějším vysvětlením, v čem vidět a v čem nevidět hlavní problém v budoucím vývoji umělé inteligence.

Max TegmarkEffective altruism, existential risk & existential hope. Přednáška známého fyzika o faktorech, které mohou ovlivnit historii ve skutečně kosmologickém měřítku – konkrétně o riziku nukleární války a o umělé inteligenci.

Max DanielS-risks: why they are the worst existential risks, and how to prevent them. O takovém scénáři daleké budoucnosti, ve kterém by v galaktickém měřítku zavládl stav, který by byl ještě horší než úplný zánik civilizace.

Nick BostromAstronomical stakes. O tom, jakého astronomického množství hodnoty může být v budoucnosti dosaženo a jaké jsou praktické implikace této skutečnosti.

Knihy

Toby Ord (2020). Precipice: Existential Risks and the Future of Humanity. Klíčová kniha komplexně zachycující nejaktuálnější stav myšlení a poznání v problematice existenčních rizik.

Nick Bostrom (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Základní a komplexní dílo pro uvažování o tom, co se stane, až bude v rámci vývoje umělé inteligence překročena lidská úroveň. Právě publikaci této knihy je možné považovat za mezník, po kterém se problém vzniku superinteligence stal přijímaným tématem v akademických a intelektuálních diskusích. Vyšel i český překlad.

Max Tegmark (2017). Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence. Budoucnost podle známého fyzika a kosmologa z MIT.

Nick Bostrom, Milan Cirkovic (2008). Global Catastrophic Risks. Sborník textů k různým faktorům, které by mohly způsobit globální katastrofu nebo dokonce definitivní vyhynutí lidstva.

Extrémní chudoba a zdraví lidí v rozvojovém světě

Články

EA Concepts: heslo Global Poverty. Velmi stručné shrnutí s odkazy na další texty.

Jess WhittlestoneGlobal Health and Development. Podrobný souhrn důvodů pro a proti zaměření se na tento problém.

Robert WiblinHealth in poor countries. Profil problému od 80,000 Hours obsahuje kromě důvodů relevantních pro vyhodnocení důležitosti této oblasti i způsoby, jak zde lze efektivně pomoci.

Giving What We CanMyths about Aid and Charity. Reakce na časté námitky proti finanční pomoci lidem v rozvojových zemích.

Peter SingerThe Drowning Child and the Expanding Circle. Slavný myšlenkový experiment, který se snaží zdůvodnit, proč bychom měli jakožto obyvatelé vyspělých zemí pomáhat lidem v rozvojovém světě.

Epizody podcastu 80,000 Hours

A year’s worth of education for under a dollar and other ‘best buys’ in development, from the UK aid agency’s Chief Economist

Finding the best charity requires estimating the unknowable. Here’s how GiveWell tries to do that, according to researcher James Snowden

We can use science to end poverty faster. But how much do governments listen to it?

Dr Eva Vivalt’s research suggests social science findings don’t generalize. So evidence-based development – what is it good for?

The non-profit that figured out how to massively cut suicide rates in Sri Lanka, and their plan to do the same around the world

Videa

Videa z EA Global. Záznamy relevantních přednášek z mezinárodních konferencí efektivního altruismu.

Claire WalshEmbedding EA thinking in government decisions beyond the OECD. O tom, jak mohou rozvojové země postupně více zavádět efektivnější způsoby péče o své občany.

Utrpení zvířat

Články

Jess WhittlestoneAnimal Welfare. Důvody pro a proti zaměření se na tento problém.

Roman DudaFactory farming. Článek od 80,000 Hours obsahuje kromě důvodů relevantních pro vyhodnocení důležitosti tohoto problému i způsoby, jak zde lze efektivně pomoci.

Jacy Reese: Why Animals Matter for Effective Altruism: I tento úvodní článek analyzuje (stejně jako předchozí dva) závažnost problému s využitím standardních kritérií rozsahu, zanedbanosti a řešitelnosti.

Owen Cotton-Barrat: Human and animal interventions: the long-term view. Příspěvek k otázce, zda prioritizovat spíše intervence zaměřené na zvířata, či na lidi.

Brian Tomasik: The Importance of Wild-Animal Suffering. Originální perspektiva kombinující longtermismus (důraz na důsledky v daleké budoucnosti) a prevenci utrpení zvířat.

Eva VivaltClean meat is not a panacea. O potenciálních psychologických překážkách přijetí laboratorně kultivovaného masa.

Jacy Reese: Why I prioritize moral circle expansion over artificial intelligence alignment. Článek poskytující argumentaci, proč by zaměření na zvířata mohlo být i z longtermistické perspektivy velmi důležité.

Epizody podcastu 80,000 Hours

Ending factory farming as soon as possible

Going undercover to expose animal cruelty, get rabbit cages banned and reduce meat consumption

Bruce Friedrich makes the case that inventing outstanding meat replacements is the most effective way to help animals

How exactly clean meat is created & the advances needed to get it into every supermarket, according to food scientist Marie Gibbons

Videa

Videa z EA Global. Záznamy relevantních přednášek z mezinárodních konferencí efektivního altruismu.

Persis EskanderReducing wild animal suffering through research. Má smysl přemýšlet i o redukci utrpení zvířat ve volné přírodě?

Clean meat: holy grail or pipe dream?. Vyřeší laboratorně kultivované maso problém utrpení zvířat ve velkochovech?

Lewis BollardGlobal farm animal welfare opportunities. Kde jsou z celosvětového hlediska velké méně známé příležitosti, jak redukovat utrpení zvířat?

James SpurgeonPathways into animal advocacy research. Jak mohou výzkumníci přispět k řešení problému utrpení zvířat?

Meta aktivity

EA a politika

Jess WhittlestoneImproving institutional decision-making. Analýza možnosti, že zvlášť užitečnou oblastí pro další práci je zlepšování (politických) institucí, které mohou mít významný vliv na řešení celé řady jiných problémů.

Jess WhittlestoneImproving institutional decision-making. (Video) Stejné téma od stejné autorky, ale se zdůrazněním jiných částí problematiky.

Jason MathenyEffective Altruism in Government. (Tehdejší) ředitel americké vládní agentury IARPA popisuje, jakým způsobem mohou mít lidé inspirovaní efektivním altruismem významný pozitivní vliv skrze práci ve státních institucích.

Výzkum globálních priorit

Roman DudaGlobal priorities research. Analýza možnosti, že zvlášť užitečnou oblastí pro další práci je výzkum otázky, na čem je nejužitečnější pracovat.

80,000 Hours Podcast: Philosophy Prof Hilary Greaves on moral cluelessness, population ethics, probability within a multiverse, & harnessing the brainpower of academia to tackle the most important research questions

80,000 Hours Podcast: The world’s most intellectual foundation is hiring. Holden Karnofsky, founder of GiveWell, on how philanthropy can have maximum impact by taking big risks.

Budování hnutí

Roman DudaBuilding effective altruism. Analýza možnosti, že zvlášť užitečnou oblastí pro další práci je budování hnutí, díky kterému se pak větší počet altruisticky motivovaných lidí začne věnovat zvlášť důležitým problémům.

Owen Cotton-BarrattHow valuable is movement growth? S pomocí matematického modelu je vysvětleno, proč a za jakých okolností může být zaměření se na růst hnutí efektivnější než samotná přímá práce.

Nick BecksteadEA community building. Význam hnutí efektivního altruismu očima člověka, který spolurozhoduje o grantech v této oblasti.