Kritika programů na kompenzaci CO2

Toto je volný překlad článku z webu Effektiv Spenden.

Klimatická krize je stále hmatatelnější. Červen 2023 byl nejteplejším červnem od počátku záznamů. Za nejteplejší den od počátku záznamů je považován 6. červenec 2023. Ne všechny tyto jevy lze přímo přičíst změně klimatu, ale díky ní jsou mnohem pravděpodobnější a častější.

Není proto divu, že se mnozí lidé snaží přispět k tomu, aby zabránili alespoň těm nejhorším dopadům klimatické krize. Stále více lidí přijímá vegetariánskou nebo veganskou stravu nebo alespoň snižuje spotřebu masa. Mnozí dnes raději jezdí na dovolenou vlakem než letadlem.

Další možností, která se stále těší velké oblibě, je kompenzace nebo vyrovnání emisí CO2, které sami způsobíte. Po poklesu souvisejícím s pandemií Covid v roce 2020 se dva z předních poskytovatelů v této oblasti, neziskové organizace myclimate Deutschland a atmosfair, nyní opět vracejí na jasnou růstovou trajektorii.

Zároveň ovšem sílí kritika kompenzace uhlíkových emisí a lidé stále častěji zpochybňují, zda kompenzační certifikáty skutečně vedou ke slibovaným úsporám. Letecká společnost KLM nyní dokonce čelí žalobě za greenwashing. Pokud jde o efektivní dary, i my se k offsetovým darům stavíme velmi kriticky, a to z následujících důvodů.

Není to ambiciózní!

Bez ohledu na to, zda se jedná pouze o kompenzaci letecké dopravy, nebo všech emisí CO2, ke kterým jste v krátkém období přispěli, se zdá být nárok omezený. Důraz je kladen na náhradu dříve způsobené škody. Emise, které v minulých staletích vytvořily základ naší současné prosperity, se zpravidla neberou v úvahu. V důsledku toho vedou kompenzační příspěvky obvykle pouze k tomu, že člověk nakonec jen o něco málo vykompenzuje svou osobní produkci CO2..

Obvinění, že jde o moderní formu prodeje odpustků, nelze zcela odmítnout. Například pokud se let uskuteční jen proto, že související emise CO2 lze následně kompenzovat darem.

Zaměření na kompenzaci, i když je dobře míněno, se proto může stát překážkou ambicióznějšího chování.

Chceme víc. Jsme přesvědčeni, že každý může přispět mnohem více než jen kompenzací deseti tun CO2, které ročně vyprodukuje průměrný obyvatel Německa.

Není to nákladově efektivní!

Nejznámější iniciativy pro kompenzaci CO2 si účtují více než 20 eur za každou tunu, která má být kompenzována – pokud tedy darujete 20 eur, bude kompenzována jedna tuna CO2. Hlavní důraz je zde kladen na (pouze zdánlivě) bezpečné projekty, které jsou intuitivně přitažlivé pro širokou veřejnost. Je velmi nepravděpodobné, že by se jednalo byť jen o nejúčinnější způsob snižování emisí.

Nezávislá hodnocení organizací na ochranu klimatu ukazují: pokud se podpoří výzkum nebo se zlepší politické rámcové podmínky, je to mnohonásobně nákladově efektivnější než opatření, která jsou inzerována jako součást kompenzace CO2. Vzhledem k potenciálně velkému pákovému efektu je tomu tak i v případě, že ne všechny projekty dosáhnou svých cílů.

Investice do výsadby stromů může znít lákavěji než kampaň za progresivní legislativu omezující emise metanu z evropských ropných a plynových elektráren. Když však každé euro vynaložené na druhou z těchto činností má až 15-30krát větší dopad na ochranu klimatu, stává se z chladně znějící analýzy nákladů a přínosů morální imperativ. Klimatické změny jsou prostě příliš daleko na to, abychom si mohli dovolit soustředit se pouze na opatření, která jsou dobrá pro klima a zanechávají v nás dobrý pocit.

Naše alternativa

Záměrně jsme zvolili jiný přístup a domníváme se, že dary v oblasti ochrany klimatu by měly být zaměřeny výhradně na nejefektivnější organizace, tj. ty, které byly nejen nezávisle auditovány, ale také získaly osvědčení o mimořádné efektivitě nákladů ve srovnání s jinými iniciativami.

Patří mezi ně například organizace Clean Air Task Force, která se zabývá prevencí metanu, plynu, který je pro klima mimořádně škodlivý. Druhým doporučením je organizace Carbon180, která se zaměřuje na podporu přírodních a technologických opatření k odstraňování CO2 z atmosféry – což je oblast, která je ve veřejné diskusi stále poměrně opomíjena, ale které Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) přikládá obrovský význam. Nebo Future Cleantech Architects, kteří prosazují dekarbonizaci zvláště náročných průmyslových procesů v cementářském a ocelářském průmyslu nebo v letectví. Tyto a další obzvláště slibné iniciativy můžete podpořit také prostřednictvím našeho dárcovského fondu: Chraňme klima.

Kolik bych měl/a darovat?

Neexistuje univerzální odpověď, ale stejně jako v oblasti rozvojové spolupráce nebo ochrany zvířat si myslíme, že nemá smysl zakládat své dary na ochranu klimatu na způsobených škodách. Kromě vašich finančních prostředků by měla být mnohem důležitější otázka, jak důležitý je pro vás boj proti klimatické krizi a co jste pro to ochotni udělat. Většina lidí může změnou vlastního životního stylu ušetřit jen několik tun ročně, což je samozřejmě vítané, ale účinnými a štědrými dary mohou potenciálně ušetřit tisíce.

Zejména pokud máte zájem darovat větší částku, případně i jako firma, rádi vám poskytneme individuální poradenství v oblasti dárcovství a v případě potřeby vás můžeme zkontaktovat s doporučenými organizacemi nebo dalšími odborníky.

 

Darovat efektivním charitám

Autor: Sebastian Schwiecker