Efektivní darování

Jak darovat peníze na dobrou věc tak, aby měly co největší dopad? Jak vlastně vypadá skutečně efektivní charita?

💡 Jak darovat efektivně

Pokud chcete dělat lepší svět například skrze darování na charitu, zasloužíte si nepochybně uznání. Pokud ovšem chcete ve světě dosáhnout ještě větší změny, nemusíte na charitu dávat více peněz než doposud, a přesto můžete mít i 100× větší pozitivní dopad. Stačí dobře vybrat, kam peníze poslat. Některé charity totiž za stejný obnos peněz mohou mít i 100× větší dopad než jiné. Lidé se často při darování na charitu rozhodují srdcem. Když k tomu ale přidáme i racionální úvahu a rozhodneme se na základě důkazů a dat, můžeme svůj pozitivní vliv na svět zvýšit obrovskou měrou.

Každý sloupec v grafu představuje jeden projekt, jednu příležitost pro přispění k lepšímu světu. Je vidět, že většina příležitostí má jen malý dopad v porovnání s těmi nejlepšími.

Příklad: 🌳 Efektivní snižování produkce CO2

Pojďme si například porovnat efektivitu jednotlivých přístupů, které můžete mít, když se snažíte o snížení osobní produkce CO2. Mnohým z nás záleží na klimatu a v životě děláme mnoho ústupků, abychom k redukci CO2 přispěli svým dílem. Mnoho lidí například redukuje množství plastových sáčků, které používá. Zároveň se často mluví o uhlíkové stopě, kterou za sebou člověk zanechá pokaždé, když někam letí letadlem. Někteří lidé se tedy rozhodli létat méně. Jak je to tedy s redukcí CO2 u obou přístupů?

Stačí si odpustit jeden zaoceánský let a dosáhnete 12× většího výsledku, než kdybyste už nikdy nepoužívali plastové sáčky. Existují ještě efektivnější přístupy?

Pokud budete přispívat i tak malou částkou jako 100 Kč měsíčně na efektivní charitu, která se zaměřuje na boj s klimatickou změnou, bude to téměř 180× efektivnější, než když si odpustíte jeden zaoceánský let a nesrovnatelně lepší, než když se zařeknete, že celý život nebudete používat plastové sáčky! Počítáme zde s tím, že člověk dává 100 Kč měsíčně po celý svůj produktivní život, tedy asi po dobu 40 let. Jedna z nejefektivnějších charit podle organizace Founders Pledge je Clean Air Task Force, která převážně konzultuje investice do dekarbonizačních technologií s politiky. Další z doporučených charit, Coalition for Rainforest Nations, svou prací zabraňuje odlesňování v pralesních oblastech.

Mezi nepoužíváním plastových sáčků, omezení zaoceánských letů a přispíváním na efektivní charity je samozřejmě ještě spousta dalších přístupů k redukci osobní uhlíkové stopy. Zde chceme upozornit především na to, že přispívání na skutečně efektivní charity je jedna z nejefektivnějších věcí, které můžete dělat při snahách o zlepšování světa. Ještě efektivnější může být výběr zaměstnání s vysokým dopadem, ale na to se zaměříme v jiném článku.

Zdroj: Data o klimatu jsme převzali od organizace Founders Pledge, která pomocí vědeckých metod porovnává efektivitu charit.

 

Příklad: 🏫 Zvyšování školní docházky

Obrovské rozdíly jsou také mezi jednotlivými charitami. Podobně je to s efektivitou i v dalších oblastech. Na následujícím grafu porovnáváme projekty, které měly za cíl zvýšit školní docházku v různých zemích. U každého projektu sledujeme, kolik dodatečných let vzdělání přinese na každých darovaných $100 USD:

  • Přímé platby za školní docházku pro dívky v Mexiku
  • Prospěchová stipendia pro dívky v Keni
  • Školní uniformy zdarma v Keni
  • Vysvětlení přínosů vzdělávání rodičům dětí na Madagaskaru

Graf inter

Výzkumníci zjistili, že dobré vysvětlení rodičům, že jejich děti budou mít díky vzdělání vyšší příjmy, výrazně překonalo jakoukoliv materiální motivaci. Za stejnou částku je toto řešení tak efektivní, že ostatní srovnávané projekty jsou svým dopadem téměř zanedbatelné. Co z toho plyne? Pokud chceme, aby náš dar měl co největší dopad, měli bychom zvolit informování rodičů o vzdělání, což je v tomto případě více než 27× lepší než druhá nejlepší alternativa!

Zdroj: Více si můžete přečíst v této studii.

A právě o tom je efektivní altruismus – snaha mít co největší pozitivní dopad na svět se zdroji, které k tomu chceme použít. Svět je tak díky tomu mnohem lepší, než kdybychom vybrali méně efektivní alternativu.

 

📊 Které charity jsou nejefektivnější?

Na webu organizace Giving What We Can naleznete žebříček nejefektivnějších charit v různých kategoriích. Více se dozvíte tady.

Pokud chcete darovat na efektivní charity a zároveň si dar odečíst z daní, doporučuje darovat přes německou organizaci Effektiv Spenden, která dokonce ve spolupráci s námi vytvořila na svém webu českou stránku.

 

Podpořte Efektivní altruismus Česko 🇨🇿

Naší činností podporujeme efektivní organizace, které mají přímý dopad. Čemu se tedy věnujeme?

📚 Podporujeme povědomí o efektivním darování v Česku. Díky nám více lidí daruje efektivním charitám. V tomto ohledu působíme jako multiplikátor. Díky darům, které dostáváme, můžeme efektivní darování propagovat lépe a k efektivním charitám se tak nakonec dostane více peněz, než kdyby dar, který jsme dostali my, šel přímo na jednu z charit s přímým dopadem.

🧑‍🎓 Pomáháme lidem změnit zaměření kariéry tak, aby skrze svou práci měli co největší pozitivní dopad. Díky tomu generujeme talent pro efektivní organizace s přímým dopadem. Výběr efektivní kariéry může mít ještě mnohem větší dopad než darování efektivním charitám.

Kromě těchto činností ovšem máme několik projektů, které mají přímý dopad samy o sobě. Tyto projekty kromě přímého dopadu zároveň slouží jako inkubátor pro talentované lidi, kteří skrze práci na nich rozvíjí své dovednosti a kredibilitu, díky čemuž mají vyšší šanci uchytit se v budoucnu ve významných organizacích s přímým dopadem. Díky tomu má Česko svůj podíl na řešení těch nejpalčivějších problémů světa.

Donate to the Czech association

Pomáhejte s námi srdcem i rozumem. 🫀 + 🧠

Darovat nám můžete skrze bankovní převod nebo třeba platební kartou. Na vyžádání vám obratem zašleme potvrzení o přijetí daru pro finanční účely.

Na které projekty se aktuálně zaměřujeme? Jak konkrétně využijeme peněžní dary? To si můžete přečíst v tomto článku.