Co je efektivní altruismus

Efektivní altruismus spočívá v používání dat a dobrých rozhodovacích postupů k tomu, abychom zjistili, jak co nejvíce prospět druhým. Tyto poznatky následně uvádíme do praxe.

Tradiční altruismus stojí na empatii a touze pomáhat druhým. Efektivní altruismus k tomu navíc přidává rigorózní vědecké metody a racionální úvahy, díky kterým se zaměřuje na to, co skutečně funguje a co přináší největší přínos.

Věříme, že je lepší pomoci dvěma lidem, než jednomu, pokud jsou náklady na pomoc stejné. Některé projekty dokáží pomoci stokrát nebo dokonce tisíckrát více než jiné, i když mají k dispozici stejné množství prostředků.

Jeden z prvních kroků významnému dopadu je vybrat důležitý problém.

Kritéria pro prioritizaci problémů

Jak vyhodnocujeme, na kterých problémech pracovat? Kde můžeme dosáhnout co největšího dopadu? Jedna z metod řadí problémy dle následujících kritérií:

Důležitost

Posuzujeme míru, do jaké problém negativně ovlivňuje životy. To zahrnuje nejen počet životů, kterým problém přímo či nepřímo škodí, ale také závažnost důsledků, které problém způsobuje.

Řešitelnost

Jak snadné je v řešení daného problému dosáhnout pokroku? Posuzujeme nejen dostupnost technologií a zdrojů potřebných k řešení, ale také složitost a nejistotu spojenou s implementací řešení.

Zanedbanost

Zjišťujeme, jak málo se na problém zaměřuje pozornost a jak málo se na něj vynakládají zdroje. To zahrnuje nejen množství vědeckého výzkumu a veřejné diskuse věnované problému, ale také množství finančních a personálních zdrojů, které jsou na něj již vynakládány.

Rozdíly v dopadu intervencí

Některé intervence mohou mít mnohonásobně větší dopad než jiné a jejich důležitost se liší dokonce v několika řádech. Pokud se tedy zaměříme na to správné řešení, můžeme mít až stonásobně větší dopad. Abychom tedy naše omezené prostředky využili co nejlépe, je nutné se soustředit na činnosti s největším dopadem.

Například bylo dokázáno, že pokud se zvyšuje ekonomický status chudých rodin, většina ostatních problémů spojených s chudobou se vyřeší sama. Nebo se zjistilo, že odčervování dětí v chudých oblastech s vysokou absencí ve školách pomáhá vzdělávání zcela zásadněji, než intervence mířící na komfort vzdělávání samotného (učebnice, učitelé).

Intervence podle dopadu

Jaké problémy tedy aktuálně považujeme za nejdůležitější?

Hlavní oblasti zájmů

Rizika umělé inteligence

Nejenže špatný směr může ohrozit potenciál lidstva, rizika různých využití AI jsou navíc natolik neprozkoumaná, že většinu rizikových scénářů si ještě ani neumíme představit.

Přečíst si více

Katastrofické pandemie

Biotechnologický vývoj může způsobit, že v důsledku náhodného úniku nebo záměrného použití upravených patogenů nastanou mnohem smrtelnější pandemie.

Přečíst si více

Výzkum globálních priorit

Důsledné zkoumání, jak stanovit priority globálních problémů a jak je nejlépe řešit, může zefektivní úsilí lidí, kteří chtějí konat dobro.

Přečíst si více

Nukleární válka

Jaderné zbraně byly první skutečnou existenční hrozbou vytvořenou člověkem. Navzdory určitému pokroku jsme hrozbu jaderné války dostatečně nesnížili.

Přečíst si více

Rozhodování institucí

Systémové změny se řadí mezi ty nejefektivnější. Dobrý výzkum a zkvalitnění rozhodovacích procesů může změnit k lepšímu životy všech obyvatel.

Přečíst si více

Klimatická změna

Kromě utrpení, které již způsobuje, může další zhoršení klimatu zvýšit jiná existenční rizika a ovlivnit životní úroveň daleko do budoucnosti.

Přečíst si více

Konflikt velmocí

Vojenský konflikt světových velmocí by mohl být jedním z největších rizikových faktorů pro další existenční katastrofy.

Přečíst si více

Odolnost civilizace

Pokud zvýšíme pravděpodobnost, že se světová populace z případného katastrofického kolapsu vzpamatuje, můžeme zachránit možnost prosperující budoucnosti i v případě, že ke katastrofě dojde.

Přečíst si více

Snadno léčitelné nemoci

Nemoci jako malárie, kterým lze snadno předcházet, každoročně zabijí statisíce lidí. Více finančních prostředků a efektivnější organizace mohou zlepšit celosvětovou zdravotní péči a snížit extrémní chudobu.

Přečíst si více

Životní podmínky zvířat

Miliardy zvířat každoročně trpí v továrních chovech, kde se standardy humánního zacházení pohybují na nízké úrovni nebo vůbec neexistují.

Přečíst si více

Efektivní altruismus jako sociální hnutí

Efektivní altruismus (EA) jako společenské hnutí formálně vznikl na univerzitě v Oxfordu. Dnes sestává z desítek tisíc lidí z různých oborů se širokým spektrem názorů z více než 70 zemí. Navzdory těmto rozdílům efektivní altruisty spojuje jejich touha mít s částí svých investovaných zdrojů co největší pozitivní dopad.

Efektivní altruisté se podílí na řadě projektů, včetně financování distribuce 200 milionů malarických sítí, výzkumu budoucnosti umělé inteligence nebo kampaní za předcházení budoucím pandemiím.

Mezi příklady účinného altruismu patří:

  • Vyhledávání charitativních organizací, které jsou v pomoci druhým nejlepší na světě.
  • Pomáhat lidem najít zaměstnání, kde mohou mít významný společenský dopad.
  • Podílení se na výzkumu největších světových problémů a způsobů, jak je řešit.

Významné organizace

Existuje mnoho organizací, které se hlásí k principům efektivního altruismu a které se snaží uplatňovat jeho myšlenky ve svém úsilí o to, aby se svět stal lepším místem.

Centre for Effective Altruism

Organizace zastřešující lokální komunity efektivního altruismu, jako je ta česká.

80,000 Hours

Poskytuje výzkum a podporu studentům a absolventům, aby se mohli uplatnit v profesích, které účinně řeší nejpalčivější problémy světa.

Charity Entrepreneurship

Startování neziskových organizací s velkým dopadem prostřednictvím propojení podnikatelů s efektivními nápady, školeními a financováním.

Give Well

Nezisková organizace, která vyhledává výjimečné příležitostí pro dárce a zveřejňuje podrobné informace z jejich analýz.

Giving What We Can

Společenství efektivních dárců. Poskytuje podporu, komunitu a informace, jak svými dary vykonat co nejvíce dobra.

Open Philanthropy

Výzkumná a grantová nadace, která poskytuje granty na základě hodnot efektivního altruismu.

Jak se zapojit

Lidé, kteří souzní s hodnotami efektivního altruismu, mohou pomáhat dvěma způsoby: investicí svého času a investicí svých peněz. Komunita jim poskytuje podporu a informace o nových příležitostech a změnách efektivity daných řešení.

Časem

Můžete přemýšlet o volbě kariéry, tématu akademické práce či specializace nebo o trávení svého volného času.

Zobrazit pracovní nabídky

Penězi

Přispívejte na nejefektivnější charity na světě a mějte tak svými penězmi co největší pozitivní dopad.

Seznam efektivních charit

Darovat českému spolku

Kde se dozvědět víc

Úvodní seminář
Přihlaste se do 8 týdenního semináře, který jsme pro Vás připravili podle vyzkoušeného programu efektivních altruistů ze Stanfordské univerzity.

Začínáme vždy v březnu a v září.

Přihlásit se

Seznam zdrojů
Příliš stručné? Rádi byste prozkoumali některá témata více do hloubky. Podívejte se na náš obsáhlý seznam zdrojů.

Nad propastí
Kniha představuje nejnovější vědecké poznatky týkající se rizik, jimž čelíme, a předkládá návrhy, jak tato rizika zmírnit a do budoucna ochránit potenciál lidstva.

Dobré úmysly nestačí
Autor používá důkazy a argumenty založené na datech, aby vysvětlil, jak mohou jednotlivci a organizace dělat nejefektivnější rozhodnutí pro konání dobra.